LESERINNLEGG

«Den ukjente soldats krav»

Illustrasjonsfoto: Daniel Nordby / Forsvaret 

Leserinnlegg

Fra tid til annen leser jeg om saker der veteran står frem med sin utfordringer. De fleste rop drukner i hverdagen med alt som skal skje. Netflix, barn, skole, jobb, venner, fritid, sport, for de som har alt dette.

I mai fikk vestlandskommunen Bømlo sin veteranplan. I en periode på 36 år fra 1978 til 2014 har det deltatt 24 personer fra Bømlo. Som de selv skriver: «Kommunal handlingsplan for anerkjenning og ivaretaking av veteranar». Molde kommune har ca. 400 veteraner som har tjenestegjort i uniform utenfor landets grenser. I SSB' levekårsundersøkelse for veteraner fra 2013 svarer 52 prosent at de har vært i akutt livsfare, 44 prosent har vært vitne til alvorlig skade eller død blant sivile. Enkelte av disse lander aldri helt og bærer fortsatt med seg krigen og traume, for noen har post-traumatiske stresslidelser revet dem ut av arbeids- og samfunnsliv. Samme undersøkelse konkluderer at veteraner er en grupper som har en høy grad av deltakelse på arbeidsmarkedet sammenlignet med andre og at anerkjennelsen henger sammen med psykisk helse.

I disse dager er media opptatt av de økonomiske utsiktene, i utkast til Statsbudsjettet for 2019, Prop. 1. Får vi noen 100-lapper mer eller mindre? For de aller fleste blir 2019 ganske lik 2018, som 2017 og 2016. Det samme er det for mange veteraner.

Men, stortingsproposisjonen sier noe annet også:

Anerkjennelse og ivaretakelse av personell før, under og etter tjeneste i utenlandsoperasjoner er et samfunnsansvar. Regjeringen vil videreutvikle tiltak for veteraner i tråd med endrede behov, blant annet ved å oppfordre til at kommuner utarbeider kommunale eller interkommunale veteranplaner. Regjeringen vil fortsatt vektlegge forskning, kompetanseutvikling og koordinering mellom tjenesteytende sektorer på veteranområdet.

I mangel på struktur, forståelse og organisering for hvem gjør hva for hvem, har vi spurt Molde kommune (m.fl.) hvordan dette arbeidet organiseres? En rask telefon avslører status: «Tror ikke dette er noe vi velger å prioritere», nei vel?

Regjeringa sette i 2017 i gang eit arbeid for å styrke fylkesmannens rolle i veteranarbeidet.

Vi kan spørre Fylkesmannen i Møre og Romsdal, hva er status på dette arbeidet? Eller tar du også en, «Tror ikke dette er noe vi velger å prioritere»?

Denne høsten «invaderes» vi av allierte soldater ifm NATO øvelsen Trident Juncture. En økonomiske inntekt og glede for noe, andres vrede. Likeså, vi er en del noe større som må trene sammen, på godt og vondt. Eller skal vi si, «Tror ikke dette er noe vi velger å prioritere»? 1. november er det mye stjerner i sølv og gull i Molde, da velger Forsvaret å vise seg frem og hvorfor slike øvelser er så viktige. I dagene før får vi allierte soldater nærmest på trappa med amfibieoperasjoner og et økt nærvær vi knapt har sett før, mange av disse er også veteraner.

I september var årets Nasjonale Veterankonferansen på Lillehammer og vi fikk målt pulsen på det samarbeidet nasjonalt, fylkesvis, kommunalt og på individnivå. Engasjementet er stort der ute. Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland hadde med seg en klar beskjed til over 390 norske kommuner: – Start å lage veteranplaner! Forsvaret har i samarbeid med departementene laget en mal ferdig mal, det er bare å fyll inn!

I Tidens Krav kan vi lese følgende 4. oktober; rådmannen vil ha veteranplan:

«Kristiansund er ingen typisk forsvarskommune. Vi ser allikevel at vi har innbyggere som har vært i tjeneste i internasjonale operasjoner. Anerkjennelse, ivaretakelse og oppfølging av veteraner i Kristiansund bør veie like tungt som i en «typisk forsvarskommune»

NVIO på Møre (Norges veteranforbund for internasjonale operasjoner) jobber nå sammen for at Forsvarets Nasjonal Veterankonferansen 2021 skal til legges til Molde. Som Forsvarets Veterantjenetse (FVT) sier, vi kommer gjerne til Molde, men hva har dere gjort?

Folkens, hva er det vi venter på? Sett i marsj!

Pål Henning Ilstad

Leder NVIO Romsdal

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook