LESERINNLEGG:

- Når kunnskap blir uønsket

«Både Molde sentrum as og Molde kommune må finne noen svar – og gjøre noen valg. Og da trenger man kunnskap og innsikt.  De som har mange roller og hatter, kan selvsagt velge å trekke hattene ned foran øynene og la det stå til.»
Leserinnlegg

Styrelederen i Molde Sentrum as og hennes styre avviser konsekvent å få utredet de utfordringene byens sentrum står ovenfor. Det er skjebnens ironi at dermed er de selv – ufrivillig - blitt en bekreftelse på en av trendene som trendanalytikeren Louise Byg Kongsholm presenterte under foreningens eget møte forleden: Stadig flere velger bort dybdekunnskap, og bruker heller tiden på hyppige oppdateringer på sosiale medier som Facebook!

I forlengelsen av vårens generalforsamling i Molde sentrum, ble det foreslått at styret engasjerte kompetente fagfolk til å utrede konsekvensene av en bompengering rundt byen. Forslaget ble vedtatt med nesten 90 prosent av stemmene (styrelederen stemte mot).


Medlemmer i Molde Sentrum AS ba styret om utredning av bompengekonsekvenser - fikk nei Svarer med møte om byutvikling

Vil ikke konsekvensutrede bomring rundt sentrum

Molde Sentrum AS inviterer nå medlemmene til møte om sentrumsutvikling. Men styret vil ikke følge opp medlemmenes oppfordring om å utrede konsekvenser av bomring.Sentrumsaktører vil henge med i framtidas trafikkbilde i Molde

– Trenger å vite mer

Flere aktører i Molde Sentrum AS vil finne ut mer om hvordan samferdselsløsninger, handel og parkering påvirker framtida.


Man skulle tro at styret forsto signalet, men nei. Til tross for gjentatte purringer, er styreleder og styret totalt avvisende – med stadig ulike begrunnelser. Selvsagt er dette fullstendig respektløst overfor medlemmene – og kanskje spesielt overfor selskapets nestor, Johan Sættem, som ivrer for en utredning.  Han er selv initiativtager til Molde Sentrum as, og har ved sine handlinger gjennom flere tiår oppnådd den høyeste troverdighet knyttet til spørsmål om utvikling av Molde Sentrum!

Vi står nå ovenfor store utfordringer:

• Forslag om færre parkeringsplasser

• Mulig etablering av bompengering

• Planer om ytterligere flytting av varehandel østover (bilbutikker/industrilokaler ønskes konvertert til varehandel)

• Nedgang i varehandelen generelt (pga netthandel)

I denne situasjonen skulle en tro at tilgang på kunnskap og innsikt kan gi verdifulle bidrag til de valg som skal gjøres. Men altså; nei! Og atter nei. Selv om kompetansen er lett tilgjengelig og finansielle medspillere står klare i Storgata!

Olav Thon – en sentral person i dette, sier i forbindelse med presentasjonen (RB, 26/9) av planen om den  enorme utbyggingen av varehandelen i Lingedalen at «vi har et klima i Norge som gjør at det er behagelig å kunne bevege seg tørrskodd………. ».

I den sammenheng fremstilles det som positivt for sentrum at det er «gangavstand» mellom Torget og det nye varehandelsområdet! Det hevder i hvert fall Oslo-selskapets lokale våpendragere og den politiske ledelsen i Molde kommune (RB,27/9). 

Hvilken dokumentasjon eksisterer på at kort avstand mellom to handelsområder; et med nesten ubegrenset gratis kundeparkering og det andre med en meget begrenset betalt kundeparkering, så vil den siste bli begunstiget?

Hvem har til nå benyttet seg av den påståtte gangavstanden - uten bil?

Det må ikke bli slik som den politiske ledelsen opptrer (RB, 27/9) der man åpenbart tidlig i prosessen er rik på kraftfulle konklusjoner og tilsvarende fattig på opplysende refleksjoner.  Ifølge Oslo-selskapets lokale representant, vil det utvidede Roseby/Moldegård/Lingedals-området få en omsetning på to-tre milliarder (RB, mars 2017). Hvor skal denne omsetningen komme fra i en kommune med marginal økning i befolkningstallet – og bompengering?

Både Molde sentrum as og Molde kommune må finne noen svar – og gjøre noen valg. Og da trenger man kunnskap og innsikt.  De som har mange roller og hatter, kan selvsagt velge å trekke hattene ned foran øynene og la det stå til.

Vi andre anbefaler å finne frem telefonnummeret til det kompetente miljøet ved Høgskolen/Møreforskning. De ligger dessuten bare en gangavstand unna!

Terje Heggem

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook