LESERINNLEGG

Retten til en kvalifisert lærer

Illustrasjonsfoto: NTB scanpix 

Leserinnlegg

I anledning verdens lærerdag 5. oktober ønsker Utdanningsforbundet Møre og Romsdal å sette fokus på elevenes rett til en kvalifisert lærer.

Det er svært viktig at elever møter kvalifiserte lærere i skolen. Likevel vet vi at mange elever blir undervist av ukvalifiserte. Lærere som er faglig trygge er mindre bundet til faste opplegg og metoder, og kan variere og videreutvikle undervisningen. Disse gir elevene krevende oppgaver og oppfordrer de til å tenke selv.

Politikerne har i lang tid hevdet at læreren er viktigst. Det vi savner er at de kommer med gode forslag til hvordan de skal klare dette. Hvordan skal de få til å rekruttere nok lærere?

Her er våre forslag:

• Læreryrket må bli mer attraktivt gjennom bedre lønns- og arbeidsvilkår

• Man må prøve å aktivere reservestyrken, altså de utdanna lærerne som ikke arbeider i skolen

• Ukvalifiserte skal bare unntaksvis kunne tilsettes og da bare for et år

• Man skal ikke kunne tilsette ukvalifiserte i første utlysingsrunde

Lærerutdanninga blir nå 5-årig, og lønna må stå i forhold til utdanningslengden.

Lærerrolla må være attraktiv ved å jobbe for et utviklingsretta profesjonskollektiv, noe som setter krav til at lærerne er godt utdanna.

Stortingsmelding 28 styrker lærerens posisjon og rolle ved å understreke metodefrihet og profesjonen si viktige rolle i skoleutviklinga.

Formuleringene i opplæringsloven må skjerpes. Dagens formuleringer gjør det for lett å tilsette ukvalifiserte.

Bare undervisningstimer med kvalifisert lærer er en undervisningstime, og vi må få rapporteringsplikt på avvik.

37000 utdanna lærere jobber i dag utenfor skoleverket. Hvorfor gjør de det? Noen av dem mener de er utsatt for kunnskapsløs detaljstyring og byråkratisering.  Vi trenger færre dokumentasjonskrav og mindre rapportering, og læreren trenger større tillit og handlingsrom.

Nå har minstenormen for lærertetthet så vidt trådt i kraft. Vi håper og tror at økt lærertetthet kan lokke flere fra reservestyrken tilbake til klasserommet.

Utdanningsforbundet Møre og Romsdal

Anne Marie Bergset, leder

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook