LESERINNLEGG

Den hemmelige Romsdalsaksen

Illustrasjon: Romsdalsaksen / Nordwest 3D 

Leserinnlegg

I stedet for å drive svertekampanje mot Møreaksen bør Romsdalsaksen AS heller offentliggjøre sine egne rapporter. Disse holdes hemmelige. Hvorfor det?

En klar oppfordring til Romsdalsaksen AS: La alle få se hvilket grunnlag dere har for påstandene om kostnader, teknologi, flat trasé, kortere tunnellengde, samfunnsnytte m.m.

All slik informasjon om Møreaksen er tilgjengelig gjennom Statens Vegvesen som står for planleggingen av prosjektet – til allmenn nytte, vurdering og debatt. Det er med på å gjøre prosjektet bedre.

Jeg håper og tror at de aller fleste skjønner at det bærer galt av sted når Romsdalsaksen AS lager sine egne private utredninger om Møreaksen. Det ferskeste eksempelet er Romsdalsaksen AS sine beregninger av bompenger på Møreaksen. Her har de blant annet funnet på at Møreaksen skal belastes for bompengene på Langfjordforbindelsen mellom Molde og Åndalsnes. Det er rett og slett ufattelig. En rekke andre merkverdigheter er også lagt inn.

Det samme ser vi når Romsdalsaksen AS på egenhånd «utreder» drifts- og vedlikeholdskostnadene på Møreaksen. Det er lite troverdig. Basert på erfaringstall fra Samferdselsdepartementet er disse kostnadene kr 70 millioner lavere pr år for tunnelen på Møreaksen enn det Romsdalsaksen AS har regnet seg frem til. Og da vet vi at erfaringstallene inneholder kostnader for tunneler som er bygd med svært mye lavere kvalitet enn Møreaksen, og derfor gir kostbar drift og vedlikehold. Til tross for dette har Romsdalsaksen AS lagt på 20 % i tilleggskostnad på Møreaksen fordi tunnelen har høyere standard.

Det hadde være fint om Romsdalsaksen AS heller kunne opplyst om hva rapportene om deres egen løsning går ut på, fremfor å lage feilaktige fremstillinger av Møreaksen.

Harald Espeland, daglig leder Møreaksen AS

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook