LESERINNLEGG

Fjordkryssing: «Blir prosjektene bare til glede for konsulentbransjen?»

«Jeg stiller spørsmålet fordi alle forutsetninger for diskusjonen er i ferd med å svikte», skriver Hilmar Windstad.

«Rent planmessig er vel Halsafjordprosjektet lettest og raskest å løse av fjordkryssingene i Møre og Romsdal», skriver Hilmar Windstad i dette leserinnlegget.   Foto: Agnar Gjendem

Leserinnlegg

Jeg ser at det går en varm diskusjon mellom Frank Sve - Harald Espeland og flere om hva en skal velge av Møreaksen og Romsdalsaksen som en del av Fergefri E--39.

Interessante diskusjoner, men blir prosjektene bare til glede for konsulentbransjen og ikke noe mer? Jeg stiller spørsmålet fordi alle forutsetninger for diskusjonen er i ferd med å svikte. Jeg vil nevne dette fordi:

1. Fergefri E-39 handler om å komme raskeste vei, og fergefritt, fra Kristiansand til Trondheim. Å knytte sammen byene i Møre og Romsdal på en bedre måte er en interessant diskusjon, men må trolig finne andre tekniske / økonomiske løsninger enn gjennom Fergefri E-39. Denne diskusjonen er foreløpig ikke reist i sin fulle bredde, og særlig de økonomiske sider av denne problemstillingen er veldig utfordrende.

2. Uansett valg av løsninger så er de utfordrende, for ikke å si ikke løsbare, med de skisser til bompengefinansiering som det ser ut til at staten kan tenke seg.

Hittil har det vært vanlig i Norge at bompengene skal reflektere fergeprisen, helst med et påslag som er mindre enn 40%. De finansielle skisser, uansett tekniske løsninger, ligger 3 - 4 ganger høyere enn dette og vil være vanskelig å bære fram på en sterk måte i en valgkamp.

3. Foreløpig ser det ut som de tekniske / økonomiske løsninger i Hordaland og Sogn og Fjordane ikke er realiserbare i det hele tatt. I så fall smuldrer hele diskusjonen om Fergefri E-39 og Møreaksen / Romsdalsaksen bort.

4. Over Moldefjorden går det nå en ferge hvert 15. minutt. Den finansieres omtrent i sin helhet av de reisende uten særlig økonomisk bidrag fra staten. Da blir det utfordrende å få staten til å finansiere 30 - 40 milliarder, og med bompenger 3 - 4 ganger høyere enn fergebilletten, for å avløse dette fergesambandet. Særlig når store strekninger av E-39 mangler finansieringer som gjør at veien kan få kvalitet med gul stripe.

5. Rent planmessig er vel Halsafjordprosjektet lettest og raskest å løse av fjordkryssingene i Møre og Romsdal.

Politisk er jo mine tanker vanskelig å svelge, men problemstillingene vil snart bli en politisk realitet og da må noen i posisjon fronte dem.

Da kan det hende at det blir vel så utfordrende for Stortinget å finne veier ut av hvordan de skal forlate prosjektet om Fergefri E-39 uten å miste troverdighet.

Hilmar Windstad