Ja, det er et eldreopprør

BLE AVVIKLET: Som en del av helse og omsorgsplana «Lengst mulig i egen heim» ble Røbekk avviklet som sjukeheim i januar 2015.   Foto: Kjell Langmyren

Leserinnlegg

Først vil vi gi ros til Romsdals Budstikke som har gitt plass til alle de opprørte stemmene. Landsforbundet for offentlige ansatte pensjonister, LOP, slutter seg til uttalelsen fra Eldrerådet som uttrykker dyp bekymring for eldreomsorgen i Molde.

LOP har flere ganger arrangert møter der vi har spurt den politiske og faglige ledelsen om hvorfor man ikke sørger for nok sykehjemsplasser. Vi har aldri fått noe tilfredsstillende svar. Men svaret har nok vært økonomi, det er billigere med omsorgsboliger. Men det har blitt en dyr beslutning. Vi leser stadig om utgiftene Molde kommune har med å betale for liggedøgn på sykehuset for ferdigbehandlede pasienter. De kan ikke sendes til en omsorgsbolig, de trenger heldøgns omsorg. Har politikerne hatt en illusjon om at eldre nå er så friske og spreke at de ikke trenger pleie etter sykehusopphold? Eller at man ikke trenger pleie ved livets avslutning?

Vi hadde en velfungerende eldreinstitusjon på Røbekk. Hvorfor mente politikerne det var så lurt å legge ned den? Hvorfor har man stadig omorganisert og flyttet på gamle pasienter og lagt ned sykehjemsplasser?

Hjemmesykepleien og de ansatte på eldreinstitusjonene gjør en formidabel jobb. Det var bra at de ga uttrykk for sin frustrasjon. Fint var det at geriatrisk overlege Håvard Heggdal ga sin analyse av situasjonen. Vi støtter også Molde Pensjonistforening som tror på eldreopprør.

Søstrene Inger Johanne Eide og Margit Hagen ga ansikt til den situasjonen mange pårørende er i. De bor et annet sted i landet og kan ikke følge opp pleien av sin 89 år gamle mor. De kriseløsningene som moren opplevde, var ikke et verdig tilbud. Is i magen og vente på stadig nye omsorgsplaner er ikke det svaret en syk 89 åring er fornøy d med.

Vi bor i verdens rikeste land. Har vi virkelig ikke råd til å ta vare på våre pleietrengende eldre?

Bitten Linge, leder i LOP, Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook