LESERINNLEGG:

Nordøyvegen må realiseres!


Ålesund Arbeiderparti går inn for å doble antall år med bompenger.

Blir dyrere: Hovedanbudet på Nordøyvegen ble 800 dyrere enn regnet med. Illustrasjon: Statens vegvesen  Foto: Statens vegvesen

Leserinnlegg


Lokalbefolkningen på Nordøyane har selv løsningen for realisering av Nordøyvegen med å doble antall år med bompenger. Den løsningen vil Ålesund Arbeiderparti støtte.


Ålesund Arbeiderparti ser, i likhet med folket på Nordøyane, at realiseringen av Nordøyvegen er avgjørende for at nye Ålesund kommune skal utvikles til en funksjonell kommune, med et godt og likeverdig tilbud til alle.
 Samtidig er det en forutsetning for å ta ut det verdiskapingspotensialet som ligger på Nordøyene.

Fire ferger fra to samband kan parkeres for godt med en realisering av Nordøyvegen. Alternativet er lite lystig, nemlig fergedrift til evig tid, noe som sannsynligvis er langt mer kostbart enn å bygge veien.
 


For oss i Arbeiderpartiet er det helt uaktuelt å redusere et fremtidig fergetilbud til Nordøyane for å spare kostnader. Vi håper at både kommunene og fylket nå gjør det som er mulig for å finansiere vegen, også med den kostnadsøkningen som kom via anbudene på hovedprosjektet.
 
Vi vil gjerne gi honnør til fellesnemda for nye Ålesund og det vedtaket som er fattet om å bidra økonomisk for å dekke et låneopptak på minimum 200 millioner kroner og mener det er et viktig bidrag til å realisere vegen. 


I finansieringsopplegget for vegen er det lagt til grunn etterskuddsvis bompengeinnkreving i 20 år som skal gi en inntekt på 460 – 525 mill. kroner. Ålesund Arbeiderparti mener bompengeperioden bør økes til inntil 40 år. Dette vil doble bompengeinntektene og dekke en vesentlig del av kostnadsøkningen. Ålesund Arbeiderparti mener det er stor lokal enighet om at bompengeperioden økes og viser i den forbindelse til uttalelser og underskriftskampanjer blant folk på Nordøyane som støtter dette. 
Ålesund Arbeiderparti oppfordrer de øvrige politiske partiene i nye Ålesund kommune til å komme med tilsvarende uttalelser for å tydeliggjøre for Møre og Romsdal Fylkeskommune og Samferdselsdepartementet at det er stor lokalpolitiske vilje til å realiser Nordøyvegen og at 40 års bompengeperiode bør inngå som en del av finansieringen.
 
 


Eva Vinje Aurdal (Ap), ordfører i Ålesund, og Siv Katrin Ulla, leder i Ålesund Arbeiderparti