LESERINNLEGG

Hold hodet kaldt om Nordøyvegen

Slik er Lepsøybrua planlagt. Illustrasjon: Statens vegvesen 

Leserinnlegg

I etterkant av uventet høy pris på hovedanbudet på Nordøyvegen dukker de gamle misforståelsene opp igjen. Ja, prosjektet er kostbart og fremfor alt finansiert på en uvanlig måte. Faktisk første i landet.

1) Det er ikke slik at vegen går på bekostning av skoler og kulturtilbud. Det er IKKE MULIG å benytte fergeavløsningsmidler, momskompensasjon, bompenger og private innskudd til skoler og konserthus. Det snakkes om at vegtilhengerne fører politikere og andre bak lyset med regnestykket, men det er åpenbart andre som har tatt den rollen (muligens mot bedre vitende).

2) Alternativet til Nordøyvegen er vesentlig dyrere – selv med betydelig kostnadssprekk. Tar man utgangspunkt i dagens kostnader, vil fortsatt fergedrift koste godt over 3 mrd. over 40-års perioden som det kompenseres for. Tar man i tillegg hensyn til Stortingets krav om miljøteknologi inn i fremtidige anbud på ferger, vil fergekostnaden ligge i størrelsesorden 5 mrd. I tillegg kommer fem nye fergekaier og fremføring av høyspent ladeinfrastruktur, og samlet vil dette kunne nærme seg 6 mrd. Tar man i tillegg med avløsning av hurtigbåten økes tallet videre med i overkant av 600 mill (den er ikke med i dagens finansiering, men er nå mulig å trekke inn). Alt dette er midler Staten vil være forpliktet å dekke overfor Fylket. I tillegg til denne finansieringen ligger der altså ca. 500 mill i «cash» som er innbetalt fra næringsliv, kommuner og private, samt at bompenger, momskompensasjon og et statlig rentefritt lån bidrar til en betydelig del av finansieringen.


Jon Aasen om Nordøyvegen:

– Nordøyvegen kan bli eit europeisk ikon

Jon Aasen (Ap) trur Nordøyvegen kan bli eit internasjonalt reiselivsikon. Men 800 millionar kroner over budsjett er meir enn fylket kan klare.

 

– I eit langt nok perspektiv er eg ikkje i tvil om at det er billegare med veg

Kristin Sørheim (Sp) ser inga umiddelbar løysing på kostnadssprekken for Nordøyvegen.


3) Forestående sammenslåing av kommunene til Nye Ålesund bygger på realisering av Nordøyvegen. Nordøyvegen er en forutsetning for å bygge en sterk Ålesundregion. Uten vegen vil driften av den nye kommunene bli BETYDELIGE dyrere. Tallene her er enda ikke beregnet, men man snakker fort om flere 100 mill over noen år.

4) Hvor stor er EGENTLIG kostnadssprekken. Ja, tilbudet avviker med 800 mill fra Vegvesenets forventning. Det foretrukne tilbudet hadde imidlertid en betydelig «merverdi», som vil kunne trekke ned beløpet en god del. Detaljer om dette er ikke kjent, men det er åpenbart at organisering, byggetid, etc. vil ha stor betydning for finansieringen og opptak av byggelån.


Samspleis-lederen vil endre nedbetalingstida for vegprosjekt i fylket fra 15 til 40 år

Samspleis-lederen vil forlenge nedbetalingstida

Flere vegprosjekt i Møre og Romsdal kan bygges, og trafikantene får lavere bompenger å betale. Løsningen peker daglig leder Olav Ellevset i Samspleis på: Øk nedbetalingstida fra 15 til 40 år på bompengeprosjekt.

 

Vil bygge skole for en halv milliard i Ålesund – for å sikre bygging av Nordøyvegen

Odd Einar Sandøy og Inge Huse er villige til å gå langt for å få bygd Nordøyvegen. Som å punge ut til sammen 100-150 millioner kroner av egen lomme.


5) Stoppes byggingen av Nordøyvegen vil man i tillegg til det som er beskrevet over måtte betrakte det som allerede er brukt som tap, samt at man må tilbakeføre landskapet til utgangspunktet. Samlet kan dette dreie seg om minst 3 – 400 mill. Og hva med forhåndsbompengene som allerede er betalt på fergene i en 3-års periode? Alt dette uten at man har regnet det positive samfunnsbidraget vegen vil få for regionen, i byggeperioden og når anlegget er ferdig.

Konklusjonen er: HOLD HODET KALDT. Det skal større overskridelser til før Nordøyvegen ikke er lønnsom for Nye Ålesund kommune, Fylket og Kongeriket.

Norvald Kjerstad


- Innbyggerne bør få unnskyldning

Fylkespolitiker Yvonne Wold (SV) er bekymret for hva Nordøyveg-sprekken vil bety for andre områder.

 

Nordøyvegen blir 800 million dyrare

Det vart ei trykka stemning då tala kom på bordet, eller på skjermen.

 

Sve: – Ein torpedo midtskips for Nordøyvegen!

- Eg trur det er fleire store fylkeskommunale vegprosjekt som kan vente seg ein slik torpedo midtskips som Nordøyvegen no har fått.

 

Statens vegvesen:

– Vi har ikke gode nok tall på kostnadene knyttet til å drifte/vedlikeholde bruer og tunneler

Vegvesenet hyrer inn konsulenter for å finne ut hvor mye de bruker på drift og vedlikehold av hver enkelt bru og tunnel.


--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook