LESERINNLEGG

Feilinformasjon om Raudsand

Raudsand. Bildet er tatt i 2016.  Foto: Øyvind Leren

Kommunikasjonssjef Helge Dieset, Veidekke Entreprenør AS.  Foto: Lise J. Hall / Veidekke

Leserinnlegg

I tirsdagens utgave av Romsdals Budstikke blir det referert til møtet i Fylkesutvalget på mandag der flertallet gikk imot deponiplanene på Raudsand. At vi som står bak planene om et nasjonalt gjenvinningsanlegg på Raudsand ikke applauderer vedtaket er nok ikke overraskende for mange. Vi fant det imidlertid svært underlig og oppsiktsvekkende å lese at representanten Frank Sve fra Frp i møtet skal ha uttalt at «det er ikke mulig å forstå at miljøavfall fra Ukraina som er så farlig at det ikke kan ligge der, skal fraktes til vestlandsfjordene og dumpes helt åpenlyst her.»

Vi for vår del er ikke kjent med at avfall fra Ukraina skal til Raudsand, så hvor i all verden har Frank Sve denne informasjonen fra?

Det er nemlig helt uforståelig for oss hvorfor Sve uttaler seg slik. Det skal ikke hentes noe som helst fra Ukraina, og det skal ikke dumpes avfall hverken i Raudsand eller i vestlandsfjordene i forbindelse med vårt prosjekt. Vi oppfordrer derimot de som er interessert til å lese på våre hjemmesider www.bergmesteren.no alt om hva slags avfall som skal tas imot, hvor det kommer fra, hvordan det skal gjenvinnes og om deponering av det nøytraliserte reststoffet i spesialdesignede fjellhaller.

Veidekke, Stena Recycling og Bergmesteren Raudsand har stor respekt for at mange er engasjert, at det er ulike meninger om prosjektet og at politikerne har mye å sette seg inn i. Vi har hele veien forsøkt å komme med saklig og forståelig informasjon om et omfattende og komplisert tema, og vi finner det meget bekymringsfullt dersom Frank Sve sine uttalelser representerer grunnlaget for hans eller Frps synspunkter og beslutninger i denne saken.

Helge Dieset, kommunikasjonssjef i Veidekke Entreprenør

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook