LESERINNLEGG

Kjell Erik Strømskag – You should stay!

  Foto: ERIK BIRKELAND

Leserinnlegg

Stor takk til Strømskag for hans meget kloke innlegg om situasjonen for sykehusene i Møre og Romsdal. Han har så evig rett i alt han skriver. Det er dessverre slik at den situasjon han beskriver også gjelder for store deler av Sykehus-Norge.

I tillegg til det han beskriver om en håpløs byråkratisering og forvansking av administrasjonen, så er det et faktum at antall sykehussenger i Norge er redusert med over 50%. Dette har foregått uten noen demokratisk diskusjon. I likhet med andre strategiske avgjørelser i det offentlige Norge er avgjørelsene tatt av «ansiktsløse» byråkrater i departementene godt støttet av kunnskapsløse og overbetalte konsulenter.


Overlege og professor Kjell Erik Strømskag roper varsku om feil organisering av sjukehusa

– Vi har helt feil fokus i dette helseforetaket

 

Remme: – Vi opplever at vi deler målet

– Helse Møre og Romsdal skal sikre et trygt pasienttilbud og samtidig løse de økonomiske utfordringene i foretaket.


Konsekvensene av å ha overfylte sykehus er at vi får en økning i alvorlige komplikasjoner og død, fordi helsepersonell tvinges til å arbeide under håpløse strukturelle forhold som er tredd ned over hodet på oss. Dette er godt dokumentert i internasjonal forskning.

Begrepet «Safety Tipping Point in Hospitals» er godt kjent. Er det for fullt over tid, så begynner ting å skje. Fagfolk ved norske sykehus har i årevis forsøkt å få politikere til å forstå alvoret. Foreløpig kan det se ut som Senterpartiet med sin helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe er det eneste parti som tar disse spørsmålene alvorlig.

For meg er det uforståelig at for eksempel ikke Arbeiderpartiet forstår at dette er et spørsmål som griper rett inn i velferdsstatens kjernespørsmål. Dessverre var det AP som innførte foretaksreformen med en Industriell måte å drive sykehus på, hvor den økonomiske grunnlinje synes å være alle aktiviteters mål. Men det må da gå an å stikke fingeren i jorda og si for eksempel: «Vi tok feil – vi undervurderte de negative følger av denne reformen».

Vi trenger våre mindre sykehus mer enn noen gang. Nedbyggingen av Norske sykehus må stoppes – og vi må få gjennomført en avbyråkratisering. Ressursene må brukes på pasientrettet arbeid slik Strømskag beskriver, og alle sykehus må ha en stedlig ledelse.

Skal vi klare å få snudd utviklingen trenger vi folk som Kjell Erik Strømskag. You should Stay Kjell Erik!

Sven Erik Gisvold, overlege / professor emeritus

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook