LESERINNLEGG

Kultur gir livskvalitet – også på sykehjemmet

Gulljazz har blitt et av Moldejazz’ viktigste arrangement i følge festivalsjefen. Opplegget er et tilbud med kultur for eldre, som arrangeres i jazzuka på Glomstua.  Foto: ERIK BIRKELAND

Leserinnlegg

Mange eldre gruer seg til å skulle bli avhengig av andre for hjelp. Tanken på å bo på et sykehjem er skremmende for mange. Det er kanskje ikke så rart når aviser og tv forteller om alt det som ikke fungerer, om beboere som ikke får nødvendig stell og pleie, og om eldre som er ensomme og visner hen.  Vi hører også om institusjonsmat som ikke frister, eldre som går ned i vekt og blir understimulert, og om kulturtilbud som er fraværende.

Slik skal det ikke være. Regjeringens reform ‘Leve hele livet’ behandles nå i Stortinget og tar tak i utfordringene i sykehjem og hjemmetjenester. Reformen bygger på hva ansatte, eldre, pårørende, frivillige, forskere og ledere har sett fungerer i praksis. For det gjøres mye bra, og man kan lære mye av hverandre.  Målet er å skape et mer aldersvennlig Norge og finne nye løsninger knyttet til aktivitet, måltider, helsehjelp og bedre sammenheng i tjenestene. Alle eldre bør for eksempel tilbys minst én times aktivitet om dagen basert på egne interesser og ønsker.

Kultur gir helse

Det er kanskje lett å se på kultur som mindre viktig for helsetjenesten og eldreomsorgen. Kulturaktiviteter er lett å glemme og blir for ofte nedprioritert. Men kulturen definerer oss som mennesker, og er avgjørende for livskvaliteten vår. Den har vært med oss fra helleristningenes tid og kommer til å være med oss inn i fremtiden. Kultur gir mening og glede – og selvsagt provokasjoner gjennom musikk, bildekunst, klær, arkitektur, filmer, teater, fotball og matopplevelser, for å nevne noe. Kultur er noe alle kan delta i.

Hittil har ingen kunnet si med sikkerhet at kultur faktisk er godt for helsa. Men nå har forskere ved HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) funnet flere overraskende sammenhenger mellom helse og deltagelse i kulturlivet.

Ved å sammenligne opplysninger om deltagelse i kulturelle aktiviteter med helseopplysninger, har nemlig forskerne funnet at alle som konsumerer kultur i en eller annen form opplever bedre helse, er mer tilfreds med livet sitt og har mindre angst og depresjon, enn dem som ikke er så opptatt av kultur.

Når Manglerudhjemmet i Oslo åpnet pub med fotball på TV ga det beboerne glede og kulturopplevelser. Når Fjell sykehjem i Drammen gir beboere fine opplevelser med dyrestell og spesialfrokoster, er det kultur. Når Sanitetskvinnene tilbyr dagaktiviteter med bowling for demente hjemmeboende, er også det kultur.

God mat er også kultur

Glomstua omsorgssenter med kjøkkensjef Roald Takke i Molde kommune har bidratt til å sette mat og ernæring i eldreomsorgen på dagsorden. I 2017 vant de Matomsorgsprisen for nyskapende arbeid for økt kvalitet, ernæring og trivsel. De bygger på en filosofi om at god matomsorg og matglede ikke bare skapes på kjøkkenet. Det krever samarbeid mellom kjøkken og avdeling, sykehjemsledelse og kommunepolitikere. Gode måltidsopplevelser skal være et av flere høydepunkter i løpet av dagen, og er en viktig del av reformen ‘Leve hele livet’.

Reformen skal bidra til at eldre kan mestre livet lenger. De skal være trygge på at de får god hjelp når de trenger det. De pårørende skal kunne bidra uten at de blir utslitt og de ansatte skal få bruke sin kompetanse. Det skal bli mer attraktivt å jobbe med eldreomsorg. Et opphold på sykehjem skal aldri føre til en tilværelse uten livskvalitet. 

Kristin Ørmen Johnsen (H), leder av Stortingets familie- og kulturkomité og Helge Orten (H), Stortingsrepresentant

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook