LESERINNLEGG

Gi ikkje opp Gjemnes!

Talsmann: Øyvind Silset er talsmann for en gruppe på 30 som kjemper for å bevare Gjemnes kommune med dagens grenser.  Foto: Olav Skjegstad

Leserinnlegg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) kjem ikkje med sin konklusjon/avgjørelse i saken om grensejustering i Gjemnes før ut i juni måned sies det nå. Hadde e ikkje visst bedre, skulle en tru dette er med den hensikt at Gjemnes kommune skal presses til å få «panikk» med å velge retning for hele kommunen for sammenslåing med andre.

Som kjent har innbyggerinitiativet «Fagerligruppa» klaget inn fylkesmannens behandling av søknaden om grensejustering til Sivilombudsmannen. Dette går spesielt på innbyggerhøringa i indre Gjemnes som vart gjennomført i januar d.å, bl.a. på manglende innsyn i detaljer med denne, men også fylkesmannens saksbehandling for øvrig. Folk, spesielt i indre del av Gjemnes har nå ei tid satt seg mer og mer inn i hva ei evt. deling av kommunen innebærer, og det er åpenbart at fler og fler er svært skeptisk og skremt over hva som vil skje om slik deling godkjennes. 

Derfor vil e anbefale overfor Gjemnes kommunestyre at de på ingen måte gir seg uten «sverdslag» om det kjem en godkjennelse på søknaden om grensejustering, for det har de en alt for god sak til bare resignere og gi opp. Vil da minne om hva tidligere rådmann i flere store bykommuner og professor Bjarne Jensen meddelte oss etter at fylkesmannen innstilte på godkjennelse av søknaden fra Angvika.: «Kommunen bør reagere mot innstillingen med å ta en egen innbyggerundersøkelse med full åpenhet, og rettslige skritt om nødvendig». Dette støtter e fullt ut, og vil med dette anbefale administrasjonen og kommunestyret å tenke i disse baner om det verste nå skulle skje.

Øyvind Silset  

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook