LESERINNLEGG

Samboergaranti

– I en allerede stram kommuneøkonomi mener vi det er feil å bruke skattepenger på å gi institusjonsplass til de som ikke av helsemessige årsaker har behov for det, skriver Hege Karina Bøe og Frank O. Sæther i dette innlegget. 

Leserinnlegg

Vi i Arbeiderpartiet ønsker at alle skal ha et verdig liv gjennom alle livsfaser. Samboere og ektefeller skal få mulighet til å pleie kjærligheten også når den ene blir syk, men å bosette friske mennesker på en institusjon beregnet på pleie og behandling av syke pasienter mener vi ikke er veien å gå.

På Stortinget har høyresiden med støtte fra SV og MDG vedtatt en samboergaranti. I utgangspunktet høres dette flott ut, at mennesker som har levd sammen som samboere og ektefeller også skal få leve sammen de siste årene av sitt liv. Men, dette medfører også tre utfordringer som vi i Arbeiderpartiet er bekymret for.


Vil ha garanti for at ektepar og samboere ikke skilles om en havner på sjukehjem

Molde FrP tar initiativ til ny "Samboergaranti" i kommunen.

 

Frp fikk full støtte i kommunestyret til forslag om samboergaranti på institusjon, men med flere forbehold

Fikk ja til samboergaranti

Men kommunen frykter at funksjonsnivået til den friskeste parten faller ved å flytte inn på sjukeheim.For det første så er det problematisk at friske mennesker skal bo på institusjon som er lagt til rette for syke mennesker. Et sykehjem er en institusjon som skal behandle pasienter med sammensatte behov. Vi vet lite om hvordan helsen til den som i utgangspunktet er frisk vil påvirkes av å omgås pleietrengende i så stor grad. Vi ser det også som problematisk at ansatte som er satt til å pleie og behandle syke pasienter også til en viss grad vil få ansvar for å ivareta den friske partneren.

For det andre kan en slik ordning skape et negativt press mot den friske partneren som kan få uheldige konsekvenser. Eksempelvis kan den parten som er innvilget sykehjemsplass ytre et ønske om at partneren skal følge med, i en slik situasjon kan det være vanskelig å si nei. Hva skjer så med felles bolig dersom begge flytter på institusjon, vil hen være i stand til å ta vare på en eiendom i denne tiden eller vil boligen bli solgt? Og dersom boligen blir solgt, hva skjer når sykehjemspasienten faller fra? Kan vi risikere at en frisk person ikke har et hjem å flytte tilbake til?


Frp med kopi av gammelt Ap-ønske

Kjærlighetsgaranti også i Fræna?

 

Fræna vedtok kjærlighetsintensjon

Det var under kommunestyrets behandling av kommunens forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem at Arbeiderpartiets Sofie Brekken mente det måtte gis plass til mer kjærlighet.


For det tredje er økonomien i dette forslaget ikke utredet. Vi risikerer at kommunene får en ekstra kostnad som vi ikke aner omfanget av. Dette være seg kostnad både knyttet til drift, men også utbygging og ombygging av institusjoner som i dag i hovedsak består av enerom, beregnet på en person. I en allerede stram kommuneøkonomi mener vi det er feil å bruke skattepenger på å gi institusjonsplass til de som ikke av helsemessige årsaker har behov for det. Fremskrittspartiet er opptatt av at den friske parten skal sees på som en ressurs, også for de øvrige beboerne. Hvilket ansvar de har tenkt å legge på mennesker som allerede har levd et langt liv og som har fortjent å styre sin egen hverdag vites ikke.

Arbeiderpartiet ønsker at det gjøres en grundig utredning om hvilke effekter en slik garanti kan ha, for alle involverte parter, før en generell samboergaranti settes i kraft.

Molde Arbeiderparti

v/Hege Karina Bøe og Frank O. Sæther

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook