LESERINNLEGG

Eiendomsskatten i Fræna

Hustadvika Frp, her fra årsmøtet i november. Fra venstre Johnny Varhol, Anne Marie Fiksdal, Stig Lillevik og Gunn Anita Geshe.  Foto: Privat

Leserinnlegg

Etter at flere, mellom dem ordføreren i Fræna, har kommet med uttalelser og påstander på våre vegne, ser vi oss nødt til å svare.

Fræna har hatt en dårlig og til dels stram kommuneøkonomi. Dette under vekslende ordførere fra ulike partier, blant annet fra Senterpartiet.

Fræna kommune ble medlem for første gang i den ‘eksklusive’ Robekklubben tidlig på 2000 tallet, og ble værende der til Istadaksjene ble solgt. Noen millioner av salgssummen ble brukt til å komme seg ut av Robeklista, men det underliggende økonomiske overforbruk ble det ikke gjort noe med.

I 2004 ble det gitt adgang fra de sentrale myndigheter til å bruke momskompensasjon til drift, og for mange kommuner ble det en sovepute ved hjelp av lånte penger. Fræna kommune intet unntak.

Etter valget i 2007 ble det begynt et arbeid med å redusere og få ned overforbruket. En del innsparinger/forbedringer ble iverksatt, men ikke tilstrekkelig til å unngå Robek for andre gang.

Den situasjon som dette var ikke holdbar, og da momskompensasjonen gradvis ble opptrappet frem mot 2014, var det ingen vei utenom eiendomsskatt.


Midlertidig eiendomsskatt i Fræna?

Et krafttak, en dugnad for 2014 ble det kalt da eiendomsskatten ble innført for alle huseiere i Fræna. Siden har dugnaden vart og frustrasjonen blant huseierne øker.

  

Fræninger gjør opprør mot eiendomsskatt

– Nå er dugnaden ferdig. Våre folkevalgte bør innse at det er på tide å ta bort eiendomsskatten, sier Frode Løseth, som ønsker eiendomsskatten opp til ny behandling i kommunestyret.


Løsninger på problem var i forveien forsøkt utbedret. Man hadde konsulentfirmaet Agenda Kaupang og Robeknettverket inne på banen, og det ble skissert løsninger som så lovende ut, men det var ikke noen entusiasme for løsningene fra flertallet av de folkevalgte. Kort sagt det ble talt for døve ører.

Man øynet et håp om bedring da det på budsjettmøtet i desember 2013, samme møte som eiendomsskatten ble vedtatt innført på. Det ble gjort vedtak om at rådmannen i løpet av tidlig 2014 skulle komme med forslag med tiltak for å bedre kommuneøkonomien.

Rådmannen kom med forslag i mars 2014 og mange av de representanter som hadde gjort et enstemmig vedtak i desember 2013 falt fra – herunder hele Senterpartiet.


Krever skatten tilbakebetalt

– Eiendomsskatten er et lovlig fattet vedtak. Da kan man ikke kreve den tilbake, sier ordfører Tove Henøen.

  

– Robek har gitt etterslep

Ordfører Tove Henøen (Sp) påpeker at nødvendige investeringer ikke kan gjennomføres uten eiendomsskatt.


Nok om det – den høge eiendomsskatten i Fræna er absolutt på overtid, og bør avskaffes/reduseres. Og med å redusere, så er ikke de 0,2 promille som Senterpartiet foreslo annet en et hån mot Frænas tålmodige innbyggere. E-skatter ser som kjent en usosial skatt og rammer blindt så vel fattig som rik.

Vi vil gjøre oppmerksom på at det under budsjettforhandlingene for 2017 budsjettet ble fremsatt et forslag om å redusere e-skatten med 0,5 promille – fra 4 promille til 3,5 promille. Forslagstiller var H og Frp – som selvsagt stemte for.

Vi er kjent med at det i en del kommuner reduseres eiendomsskatter bare viljen og forståelsen er tilstede.

Rådet er; Finn frem notatene og forelesingsmaterialet fra Agenda Kaupang. Der finner dere løsninger på de meste av de økonomiske problemer man i Fræna kommune sliter med.

Dersom det er tvil hvor Frp står i saken. Rådet er; les partiprogrammet til Frp.

Hustadvika Frp

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook