LESERINNLEGG

Møreaksen, Romsdalsaksen og Ferjeaksen – nok en gang

– Med forurensingsfrie, turistvennlige og hurtigere ferjer, er jeg overbevist om at en kan binde sammen regionen vår på en god måte, skriver Atle Bell i dette innlegget.  Foto: Rigmor Sjaastad Hagen

Leserinnlegg

Jeg har sittet hjemme de siste dagene og prøvd å skrive et innlegg om ferjer og diverse akser over/under Romsdalsfjorden. Det er jammen ikke lett, for på Rbnett kommer det nye opplysninger gjennom leserinnlegg og intervju med politikere og togspesialister (toget er både gått, og ikke kommet enda) hver dag. Det viser i hvert fall et voldsomt engasjement. Og ikke minst intervjuet med Statens vegvesen (gjengitt i RB fra Sunnmørsposten 24.4.18). Her sier SVV at de ikke aner hva det koster å drifte og vedlikeholde undersjøiske tunneler. Kjære vene, vi bor jo i et fylke som ser ut som en sveitserost; tunneler over alt og ikke minst under mange av fjordene våre. Tunneler har vi bygget og driftet i mange, svært mange år, og så aner vi ikke hva de koster å drifte/vedlikeholde?

Det som framstår som enda verre, er at politikere har vedtatt å bygge MA uten å vite hvor store kostnader det påfører staten/samfunnet/meg og deg i evige utgifter. Først er det enorme beløp for å bygge, men jammen skal vi få merke at det koster mye å vedlikeholde og drifte disse tunnelene med 2 løp og mye teknisk utstyr, og ei av verdens lengste hengebroer. Og det er «bompenger» til evig tid. Jeg tror faktisk at drift/vedlikehold av MA koster mye, mye mer enn menigmann aner. Det høres ut som det bare er å bygge, og så er vi ferdig, men noen (meg og deg) må jo betale for drift og vedlikehold – også etter at bompengeperioden er slutt.


LESERINNLEGG

Møreaksen, Romsdalsaksen eller ferge «til evig tid»?

Nordmørslista har flere ganger tatt opp Romsdalsaksen i samferdselsutvalget, og etterlyst informasjon om ny bruteknologi og kostnader ved fergefri E 39 mellom Molde og Ålesund.

 

– Vi må lytte til innbyggerne

På FrPs landsmøte tordnet leder i Møre og Romsdal Fremskrittsparti, Frank Sve, for å fortsette kampen for å ha en fergefri E39 på Vestlandet.


I noen leserinnlegg hevdes det at vi må kunne stole på fagetaten SVV. Sikkert vel og bra, men da må vi forvente at de vet hva det koster å drifte og vedlikeholde 2 lange tunnelløp med tilhørende store mengder vifter og sikkerhetsutstyr, og ikke bare vise til noen gjennomsnittspriser. Og det bør komme på bordet FØR endelige vedtak blir gjort. Men stortingspolitikerne bygger jo egen garasje uten å vite hva det koster, så kanskje det er en ny trend; bygge først og spørre etterpå hva det koster?

Noe annet jeg undres på, er hvorfor i all verden det er så stor motstand mot å utrede RA. For dersom det er slik som tilhengerne av MA mener, at den er best, hva frykter de da? Da kan de jo etterpå bare slå seg på brystet eller på stortromma, og si: «Ha! Det var det vi visste». Men hvis det ikke er tilfelle, så er det jo rimelig dumt å ikke få det på bordet (statsrådens bord?) før eventuell realisering. Så er det noen viktige politikere som sier at vi ikke har tid til en slik vurdering. Kjære vene, det sliter jeg med å forstå. Kravet om utredning har jo vært lenge. Hvorfor er ikke utredningen allerede i gang? Trenering? Redd for at Midsund og Gossen ikke får fastlandsforbindelse? Jeg registrerer at Krf sin fylkesleder mener at Sve er på bærtur. Men jeg har vokst opp med at bærtur er bra for hjertet; gir god trim og sunn mat! For alle skattebetalere er det bare sunt og fornuftig å få alle tenkelige og utenkelige alternativ utredet på lik linje! Så jeg tror faktisk det er et folkekrav å få være med Sve på bærtur – det kan jeg nesten sve-rge på.


Per Einar Tomren: – Møreaksen var en viktig grunn for etablering nettopp her

– Jeg stoler på at politikerne holder det de lover slik at Møreaksen blir bygd som planlagt, sier Per Einar Tomren i firmaet Copra AS.

 

Ny teknologi som gjør det mulig å bygge lange flytebruer banker ikke lenger på døra; den er på vei inn døra. Det kan ikke feies under teppet, eller ned i en tunnel fordi vi «ikke har tid». At lederen i Stortingets samferdselskomite med heimeadresse Midsund argumenterer for MA, er vel inga bombe. Knapt nok en liten kinaputt. Og med ny teknologi kan RA og flytebru over Langfjorden bli dynamitt sammen. Med gang og sykkelveg over broene, vil det bli en populær tur for gående og syklende. For en panorama-trimtur, og turistmagnet! Hva med syklister i MA; vente på neste buss?

Og hvorfor skal fornminnene på Veøya være et hinder? Hva med å grave dem fram slik at våre etterkommere virkelig kan lære litt om fortida og den gamle kaupstaden på Veøya? Ja, ja, dette er vel å banne i kirka – eller på gravplassen.

Så om FA (ferjeaksen).

Jeg synes det er smått utrolig at ingen, før nå i det siste, har reagert på farten ferjene krysser fjorden med. For litt siden tok jeg 0815-ferja (lørdag) fra Molde. Ferja gikk presis. Da jeg kjørte i land (og jeg var langt fra den siste) begynte Dagsnytt 09 på radioen. 45 minutt! For en uke siden kjørte jeg med egen båt bak ei av ferjene. Trodde nesten ikke det jeg så: GPS-en viste mellom 10 og 11 knop. Du kan jo nesten ro (eller finne ro?) ved siden av! I Hordaland er det ferjer som kjører med en fart varierende mellom 18 og 23 knop! Hvorfor i all verden kan ikke ferjene her kjøre med tilnærmet samme fart – eller mer? 20 knops fart gir etter mine grove beregninger en overfartstid på ca 20 min. Det vil bety mindre enn 25 min fra start til ilandkjøring. Med 4 ferjer bør det da være mulig med 15 min (eventuelt 20 min) mellom hver avgang. Om noen få år er det kanskje 4-5 el-ferjer som frakter alle forurensingsfritt de 11 km mellom Molde og Vestnes. Alle bilene står jo stille over fjorden. Det gjør de ikke i MA. Med større fart og bedre frekvens, vil ikke reisetida Molde – Ålesund bli så my lenger enn med MA – og så får du svele og kaffe – lastebilsjåfører får hviletid - og du kan til og med skifte bleie på 2-åringen.


«Jeg har sjelden sett så mange innbyggere her i fylket samlet for ei samferdselssak, nemlig kravet om å utrede Romsdalsaksen»

Det blir påstått av blant anna Helge Orten, at det er uheldig at fylket splittes i samferdselssaker. I denne saka har jeg sjelden sett så mange innbyggere her i fylket samlet for ei samferdselssak, nemlig kravet om å utrede Romsdalsaksen.

 

Jeg sliter også med å forstå at du kan få til et felles bo og arbeidsmarked med bompenger på bortimot 500 kr – en vei! Eller om det «bare» er 300 kr, så blir det de færreste som har råd til å bo i Molde og jobbe i Ålesund, eller omvendt. Ikke bare det, men nå er det også sterke krefter som vil ha forlenga bompengeperioden – til kanskje 40 år! Jeg undres på om det ikke er en snikinnføring for å få større andel bompenger på alle framtidige bomvegprosjekt. Og med bompengefritak for el-biler, så blir det «bompenger til evig tid» for oss andre. I dag betaler jeg 119 kr for bil og en passasjer på ferja. Jeg vil mye heller betale det i «all evighet» enn 500 kr i 30-40 år (det er jo et helt yrkesliv!) Med den voldsomme teknologiske utviklinga vi i dag ikke aner omfanget av, er det ikke mange gitt å ha fasiten på hvordan vi transporterer oss om 40-50 år. Kanskje må MA-tunnelen bare fylles igjen – dagen etter den er nedbetalt?

Det er tidligere hevdet at de store fjordkryssingene på Vestlandet blir dyrere enn å drifte ferjene slik at alle biler/passasjerer kjører gratis – og med gratis middag – i all evighet. Tar en med hele regnestykket, både anlegg- og vedlikeholdskostnader, skal det ikke forundre meg om det er dyrere å bygge og drifte MA enn å drifte 4-5 el-ferjer «gratis» over fjorden.

Så kjære leser, om du fortsatt er med, la det ikke være tvil:

Jeg mener vi fortsatt må prioritere ferjene, og med forurensingsfrie, turistvennlige og hurtigere ferjer, er jeg overbevist om at en kan binde sammen regionen vår på en god måte! Jeg tror heller ikke at toget er gått (eller ferja?) og at alle «viktige» vedtak er gjort. Alternativt til ferjene, vil jeg mye heller kjøre over sjøen (RA) enn langt nede i dypet.

God tur!

Med vennlig hilsen

Atle Bell

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook