LESERINNLEGG

Omkamp om Møreaksen?

Debatten rundt kryssingen av Romsdalsfjorden har dessverre fått en vinkling der forutsetningene har kommet helt i bakgrunnen, skriver Guttorm Kjelsvik i dette innlegget. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN 

Leserinnlegg

I Romsdals Budstikke 12.04. er det igjen opplegg til omkamp om Møreaksen. Debatten har dessverre fått en vinkling der forutsetningene har kommet helt i bakgrunnen. Når en leser NTP 2018-2029 er det noen setninger som går igjen mange steder i dokumentet.

«E39 Rogfast, E39 Ådland – Svegatjørn (Hordfast) og E39 Ålesund – Molde (Møreaksen) er prioritert i planperioden av hensyn til planklarhet, samfunnsøkonomi og potensielle regionale effekter av å knytte bo- og arbeidsmarked nærmere sammen.»

«Utvikle transportkorridorene, slik at landsdeler knyttes sammen og regionene kan utvikles som gode bo- og arbeidsmarkedsregioner». (side 73)

Samferdselsministeren under den rødgrønne regjeringen var klar på at en samfunnsøkonomisk lønnsomhet i «Fergefri E39» var avhengig av felles bo- og arbeidsmarkeder på deler av strekningen. Slike bo- og arbeidsmarkeder ville bidra til en økning i BNP som ville være et fundament i finansieringen av prosjektet. Dersom prosjektet skulle finansieres utelukkende med statlige bevilgninger og bompenger var samfunnsøkonomien høyst tvilsom.

Torgeir Reve og Victor Normann gjorde en del beregninger der økt BNP for Møreaksen kunne ligge i størrelsesorden 1-2 milliarder årlig. Slike beregninger vil naturligvis være svært avhengige av framtidig konjunkturutvikling.

Men problemstillingen for Romsdalsaksen (RA) er at disse pengene ikke finnes i dette prosjektet – ganske enkelt fordi her vil avstanden Molde – Ålesund være 30 km lengre enn Møreaksen. Planene for RA tyder også på at de eksisterende veiene utenom selve fjordkryssingen er avgrenset til fartsgrensene i dag. Det er derfor helt utelukket at vi får et felles bo- og arbeidsmarked i regionen med RA.

En kan gjerne ha motforestillinger også til Møreaksen. Dette vil være spørsmålet om vi kan forvente eksponentiell vekst i all framtid. Men skal en slik selvpålagt bekymring kun gjelde for vårt fylke?

Det er forståelig at folk engasjerer seg i dette. Men initiativtakerne til RA burde først avklare en del helt vesentlige problemstillinger før de fremmer ønske om statlig utredning av prosjektet. Det er ganske opplagt at også Statens vegvesen ville måtte ha avklart med Riksantikvaren, Forsvaret, Kystverket og Avinor om de skulle starte en utredning. Hvorfor har RA selv unnlatt å skrive brev til disse fire etatene?

Når RA ser bort fra gevinsten ved et felles bo- og arbeidsmarked i regionen argumenterer de egentlig for at E39 Kristiansand – Trondheim bør legges den korteste veien. Om den i det hele tatt skal gå om Vestlandet ville den gamle ideen om vei gjennom Åndalsnes og Isfjorden til Sunndalsøra være et mye billigere alternativ.

Guttorm Kjelsvik

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook