LESERINNLEGG

Midsund og Aukras fastlandsforbindelse

At Molde-ordføreren er imot Frps forslag tyder på at han og styreleder i Møreaksen, Odd Helge Gangstad, skjønner at de har en dårlig sak og for all del vil hindre en ny utredning av Romsdalsaksen, skriver Henry Rotlid i dette innlegget. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN 

Leserinnlegg

Frp foreslo i fylkesutvalget å be staten koste ny og grundig utredning om Romsdalsaksen vedrørende fjordkryssingen. Fylkesordfører Aasen nektet å realitetsbehandle og stemme over dette siden fylkeskommunen tidligere hadde vedtatt forslaget om Møreaksen. Frank Sve mente folket nå er så opptatt av dette at det er riktig å gjennomføre en ny utredning. At Molde-ordføreren er imot tyder på at han og styreleder Odd Helge Gangstad skjønner at de har en dårlig sak og for all del vil hindre en ny utredning av Romsdalsaksen.

La oss se litt på det tekniske og kostnadsmessige her. Odd Helge Gangstad sier det er Fylkeskommunen som eier Møreaksen AS. Men det er ikke sant; den eier 20,26 prosent, Midsund og Aukra kommuner eier 17,74 prosent hver tilsammen 35,48 prosent. De to små kommunene, samt Fylkeskommunen, eier altså til sammen 55,74 prosent og har derfor full råderett over Møreaksen AS. Når Gangstad presiserer så sterkt at det er Fylkeskommunen som eier Møreaksen AS tror jeg det beror på at han ønsker å fremstille saken slik at den er noe hele fylket står bak – eller helst hele landet – mens det i virkeligheten kun dreier seg om Midsunds og Aukras fastlandsforbindelse.

Folk som kjører fra Kristiansand, Rogaland, Bergen, Sogn og Fjordane, Sunnmøre og som skal videre til Nordmøre og Trondheim har absolutt ingen nytte av Midsunds og Aukras fastlandsforbindelse. Den som har kjørt Bergen – Møre har allerede passert 37 tunneler på veien og er lei disse når de kommer til Møreaksen. Da er det bedre med en halvtimes ferjetur over Romsdalsfjorden til en hundrelapp og med kaffe og svele, enn å kjøre verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel, 16,5 km ned til 370 m under havflata, så opp igjen til 70 m over fjorden og over den spekakulære Julsundbrua med 5 kjørebaner og 110 km/t fartsgrense til 1000 kr. i bompenger!

Det er fire ferjer over fjorden. Det er rimelige billetter og trafikken går greit.

Så litt om pengene for Midsunds og Aukras fastlandsforbindelse. For det er kun dét Møreaksen er! Tunnelen og Julsundbrua skal koste 14,5 mrd. kroner. Men da har bare knappe 2000 midsundinger fått landfast forbindelse. Fyllinger og bro over Kjerringsundet til Aukra koster i tillegg 3,2 mrd. kroner. Aukra har 3500 innbyggere. For at de 5500 innbyggerne i disse små øykommunene skal få fastlandsforbindelse må altså storsamfunnet ut med 17,7 mrd. kroner! Det blir utrolige 3,2 mill. kroner på hver eneste innbygger, olding som baby og alle de mellom! Da har altså alle innbyggerne i Aukra og Midsund brukt hele sin andel av oljefondet, som er på ca 1,5 mill. kr. pr. innbygger, og i tillegg hele sin andel av et likestort oljefond i tillegg! Her må snart alle fornuftige mennesker sette foten ned og si nei! Vi kan ikke ha det slik at bare andre betaler fins det ingen grense! Og dette skjer like etter at fylkeskommunen har vært med på galeien med Nordøyvegen der det skal brukes 4,6 mrd. kr. for å gi de 1250 innbyggerne i  Sandøy kommune bilvei helt fram! Det blir nær 4 millioner kroner pr. innbygger!

Hvis det skulle brukes like mye penger pr. innbygger i hele Norge som det innbyggerne i Aukra og Midsund tilføres ved deres fastlandsforbindelse blir det altså 3,2 mill. kr. x 5,3 mill. mennesker! Det blir 16.960 mrd. kroner, det doble av dagens oljefond på ca 8500 mrd. kroner! Det fins ikke så mye penger i Norge eller i våre fonds! Med et BNP (brutto nasjonalprodukt) på ca 3000 mrd. kr. årlig ville vi bruke 100 prosent av 6 års BNP-er framover! Det sier seg selv at dette er fullstendig hinsides. Norge har jo også andre forpliktelser å bruke penger på.

I en slik forbindelse blir det nesten flaut  å nevne at det stilles spørsmål om vi har råd til å bygge det nye SNR-sykehuset på Hjelset. Med en pris på 4,1 mrd. kroner fordelt på 123.000 innbyggere i Nordmøre og Romsdal blir det en liten fjert på kun 33.000 kr. pr. innbygger!

Vennlig hilsen Henry Rotlid, Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook