LESERINNLEGG

Satser på sykkel i Bypakke Molde

BYPAKKESATSING: – Det overordnede målet med bypakken er å få flere til å ta buss, sykle eller gå i stedet for å kjøre bil, skriver prosjektleder i Statens vegvesen, Halgeir Brudeseth, i dette innlegget.  Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen

Leserinnlegg

Jeg viser til kronikk av Tore Witsø i Romsdals Budstikke lørdag 7. april.

Bypakken i Molde, inkludert E39 Bolsønes – Årø, er i Nasjonal Transportplan og Statens vegvesens handlingsprogram planlagt startet opp 2023.

E39 Bolsønes – Årø omfatter ombygging av dagens veg med etablering av kollektiv- og sambruksfelt. Dette er bypakkens hovedelement med en kostnad på 2,1 milliarder kroner. Kostnadene omfatter både ny kjøreveg og gang- og sykkelveger langs, over og under ny E39. Det er også satt av 400 millioner kroner for tilrettelegging for gående og syklende. Målet for disse midlene er å knytte sammen og bygge ut hovedsykkelnettet i byen. Disse utfordringene ble godt påpekt i innlegget fra Witsø. Det er også noen punkter som er vanskelige i dag, som må utbedres for å få sammenhengende og sikre sykkelveger.

I grunnlaget for bompengevedtaket i Molde kommune i 2015 er det listet opp en rekke tiltak for gående og syklende. Gang- og sykkelveg mellom Elvegata og Kviltorp har allerede vært under regulering en stund. Vi må også starte opp planlegging av de andre tiltakene for gående og syklende slik at de kan bygges så tidlig som mulig. Knausenlinja er forlatt som hovedvegløsning mellom Frænavegen og Fannestrandvegen. Dette gjør at kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen sammen må vurdere hvilke andre prosjekter vi da kan få mulighet til å bygge.

Det overordnede målet med bypakken er å få flere til å ta buss, sykle eller gå i stedet for å kjøre bil. Da må løsningene for de «grønne» brukergruppene være gode. Dette vil helt sikkert bli krevende planlegging i tettbygd strøk, men i samarbeid med kommunen, fylkeskommunen, grunneiere og trafikanter har vi tro på at vi skal finne gode løsninger som vil bli brukt.

Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook