LESERINNLEGG

Måtehold og oljeboring

Det er ingen hemmelighet at vi som lever i dagens Norge er heldige. Vi lever i en tid der fossile ressurser har blitt hentet opp i rekordfart for å øke velstand og velferd, hvem kan vel laste oss for dette? Men er tiden inne for å bremse ned bruken av denne velstanden?

– Generasjonen som nå kalles eldrebølgen har ingen rett til å bruke opp midlene til de som kommer etter oss, skriver Falk Caniel Øveraas i Unge Høyre i dette innlegget. 

Leserinnlegg

Fra jeg var svært liten fikk jeg høre at jeg voks opp i et av verdens rikeste land, senere lærte jeg at dette var fordi vi har vært svær heldige med hvor våre forfedre valgte å etablere sine første bosteder. De første menneskene som satte sin fort på norsk jord skjønte nok ikke at de da la grunnlaget for at vi i dag kan nyte godt av velferdsordninger som gratis helsehjelp og skole. Mye av dette kan vi også takke langsiktig politiske beslutninger som eksempelvis opprettelsen av oljefondet under Einar Gerhardsen og andre kloke hoder. På mange måter kan det nå virke som de langsiktige beslutningers tid er forbi.

Selv er jeg 22 år når dette blir skrevet, det vil si at mine oldebarn statistisk sett vil kunne vokse opp rundt det neste århundreskiftet. De vil vokse opp i etterdønningene av en eldrebølge som har potensialet til å tømme Norges oppsparte midler på får. Om dette kombineres med en tildels pervers drøm enkelte partier har om å stoppe oljeboringen i løpet av kort tid, ja da har oldebarna våre en utfordring. Generasjonen som nå kalles eldrebølgen har ingen rett til å bruke opp midlene til de som kommer etter oss. Større utfordringer enn nåtidens olje- og finanskrise kan komme, og vi plikter som borgere i en historisk god tid til å ruste våre etterfølgere for disse utfordringene.

Når politikere går hardt ut for å legge ned oljenæringen er det ikke bare egoistisk ovenfor de som kommer etter oss, det er også et hardt spark tilbake i tid mot de som bygde dette landet. Når de samme politikerne samtidig ønsker å styrke landets velferdsordninger burde økonomen i oss alle rykke til. En hver som har gjort et ærlig lønnet arbeid vet godt at man trenger mer penger inn enn det som går ut, for å gå i pluss. Når flere partier, inkludert mitt eget, gir etter for å frede flere leteområder, er dette et steg i gal retning, dette samtidig som landets pengebruk fortsatt er uforsvarlig høy. Høyre og Arbeiderpartiet burde her ta et klart standpunkt som styringsdyktige partier, vi vil trenge oljen i mange år fremover, dette skylder vi også våre barnebarn og oldebarn. Samtidig må vi skru på måteholdets nødbrems når det gjelder pengebruk.

Falk Daniel Øveraas

Fylkesleder Møre og Romsdal Unge Høyre

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook