Midlertidig eiendomsskatt i Fræna?

Et krafttak, en dugnad for 2014 ble det kalt da eiendomsskatten ble innført for alle huseiere i Fræna. Siden har dugnaden vart og frustrasjonen blant huseierne øker.
Leserinnlegg

Det er bare å stålsette seg, denne dugnaden kan vare livet ut!  Erfaringen fra andre kommuner viser nettopp det, i verste fall kan den komme til å øke i årene som kommer.

I et leserinnlegg i RB fra desember 2013 uttalte vi:

Når flertallet i kommunestyret nå har vedtatt eiendomsskatt på et så høyt nivå, med den begrunnelse at den er midlertidig og kun skal gjelde for 2014, er det lite troverdig. Skatten har en tendens til å øke med årene og sjelden eller aldri ser vi det motsatte. At skatten fjernes helt og blir borte, finnes det vel knapt eksempler på. Men som et forsøk fra politikernes side for å oppnå  sympati  for  vedtaket om innføring av eiendomsskatt, skjønner vi det.

Vi er redd for at diskusjonen neste år på denne tiden består i om eiendomsskatten for 2015 skal være på samme nivå som i 2014 – eller kanskje økes med en promille eller to?

Når inntektene øker mye, vil nok også utgiftene følge etter.

Og det er her problemet ligger. Utgiftene har en egen evne til å øke når inntektene øker. Uløste oppgaver står i kø og eiendomsskatten blir redningen for kommunens økonomi. Det som irriterer mange huseiere er når ordførere og rådmenn står fram og tar æren for det gode resultatet i  kommune økonomien. Ja i noen kommuner blir de nærmest geniforklart etter at eiendomsskatt er innført,  mens mange av kommunens innbyggere sliter med å holde hodet over vannet. 

Vi kjenner til nyetablerte med lån opp til pipa, enslige og arbeidsledige som må spinke og spare på alt for å klare å betale eiendomsskatten. Prinsippet om at enhver skal betale skatt evne, gjelder ikke for denne type skatt. Her må alle bidra likt, enten du har millioner på bok eller om du nettopp har mistet jobben og trenger inntekten til nødvendig livsopphold. Det er dette som gjør at Huseiernes Landsforbund er motstander av eiendomsskatt.

Innspill fra våre medlemmer i Fræna viser at troverdigheten til lokalpolitikerne er på et lavmål. «De sier en ting og gjør noe helt annet» er en uttalelse som går igjen. Derfor er det nå viktigere enn noen gang at lokalpolitikerne tar de sterke signalene som kommer fra innbyggerne på det største alvor og handler deretter.

Huseiernes Landsforbund synes det er prisverdig at huseierne i Fræna nå tar til motmæle og organiserer seg mot eiendomsskatten. Blir presset stort nok må politikerne ta inn over seg at eiendomsskatten må reduseres og på sikt fjernes helt. 

Huseiernes Landsforbund

Avd. Romsdal

Magne Otterholm

Distriktsleder