LESERINNLEGG

Lokalsykehusene i Norge

NUMMER 19: Det er hittil lagt ned i alt 18 sykehus. Kristiansund sykehus ble besluttet nedlagt som nummer 19, skriver Steinar Berge i dette innlegget.  Foto: Øystein Bjerkeland

KRITISK: Steinar Berge i Kristiansund er kritisk til at flere sjukehus legges ned nå når den varslede eldrebølgen er i ferd med å skylle innover landet.  Foto: Marit Heiene

Leserinnlegg

En liten oversikt bør kunne være av interesse i den pågående sykehusdebatten. Det er hittil lagt ned i alt 18 sykehus. Kristiansund sykehus ble besluttet nedlagt som nr. 19. Av disse er 3 sykehus nedlagt i byer som er litt større enn Kristiansund. Det er Horten, Halden og Sandefjord sykehus. Alle disse skiller seg fra Kristiansund sykehus med at de likevel har svært kort vei til nærmeste sykehus på autostradaer, uten ferjer, fjorder og høst/vinterstormer slik det er på Mørekysten. Sandefjord ligger bare 27 km og Horten bare 23 km fra Tønsberg sykehus. Halden ligger bare 36 km fra Fredrikstad sykehus. Alle disse tre byene og deres omland har i tillegg to alternative sykehus å reise til som ligger cirka 20 – 40 km unna.

I tillegg er det 17 byer og tettsteder som har sykehus, men er alle mindre enn Kristiansund, også når det gjelder befolkningen i opplandet. Det er Elverum, Narvik, Odda, Voss, Lervik, Kongsvinger, Hønefoss (Ringerike sykehus), Kirkenes, Hammerfest, Flekkefjord, Stokmarknes, Gravdal (Lofoten sykehus), Namsos, Orkdal, Tynset, Notodden og Levanger.

Av disse 17 er det fire sykehus til som står for fall, nemlig Flekkefjord, Odda, Narvik og Lofoten. De ble imidlertid «fredet» ved stortingsvalget 2017 av hensyn til diverse partiers stemmefiske. Sykehuset i Kristiansund kom ikke med i dette «politiske amnestiet».

Alt dette gjøres mens den lenge varslede eldrebølgen nå er begynt å skylle innover landet! Antall eldre over 80 år vil øke med cirka 50 prosent de neste 20 årene. Alle – unntatt politikerne dessverre – vet at denne gruppen har en stor økning av behovet for sykehusbehandling, med varierende og ofte sammensatte sykdomsbilder fra forskjellige organer. Heldigvis har de sentrale politikerne «Samhandlingsreformen» å ty til. Sykehusene kan sette pasientene på ventelistene, eller skrive dem ut som «ferdigbehandlede». I begge tilfeller blir de kommunehelsetjenestens ansvar, selv om kommunene verken har fagfolk med kompetanse på alderssykdommer, sykehjemsplasser eller økonomi til å mestre situasjonen. Så kan de sentrale politikerne lene seg tilbake i stolen og «ta det politiske ansvaret ved å bli sittende», slik statsminister Jens Stoltenberg gjorde etter 11. Juli 2011, slik som stortingspresident Olemic Thommessen har varslet han har tenkt å gjøre nå midt i skandalen om Stortingets pengeforbruk. Vi må bare håpe på at den nyutnevnte eldre-ministeren Åse Michaelsen ikke har samme oppfatning av å «ta politisk ansvar».

Steinar Berge

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook