LESERINNLEGG

Straffen for dårlig politisk arbeid?

GRENSEJUSTERING: Hvorfor vil ikke de som står bak denne søknaden om grensejustering hverken ta hensyn til folkeviljen eller det som er hensiktsmessig? spør John Andreas Eivindsen i dette innlegget.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

I brev av 12. august 2016 til Fylkesmannen ber innbyggerne på Ona/Husøy, Sandøy og Orta om at det vert satt i gang utgreiing av grensejustering mellom Sandøy og Aukra kommune. I avsnittet om Kommunereformarbeidet står det «Siden disse øyene er den nordligste delen av kommunen og grenser mot Aukra kommune, reagerte folket der raskt på det urimelige i at kommunen ikke ville utgreie alternativ mot Romsdal».

Det er jeg helt enig i, har aldri heilt forstått hvorfor det ikke vart utredet. Med en utgreiing denne vegen hadde kommunen hatt et bedre grunnlag å fatte beslutning på.

Selv om jeg ikke tror at en slik utgreiing ville pekt i en annen retning enn sydover. Men det psykologiske aspektet i slike saker bør en for all del ikke overse, det ser vi nå.

Er det på grunn av at kommunen ikke utredet et alternativ mot Romsdal at det er søkt om grensejustering? I mange tiår har Sandøy kommune orientert seg sydover med representanter fra Ona/Husøy, Sandøy og Orta i Sandøy kommunestyre.

Alltid har folket i Sandøy kommune arbeidet for bedre kommunikasjoner, og fastlandsforbindelse har vært det store målet. Nå er det vedtatt og arbeidet er i gang, så får vi håpe på at øysamfunnene klarer å nyttiggjøre seg fastlandsforbindelsen best mulig. For meg er i alle fall gode kommunikasjoner meget viktig og fastlandsforbindelse den viktigste.

I Romsdals Budstikke den 10. januar har Fylkesmann Lodve Solholm et leserinnlegg om grensejustering der han skriver «Etter inndelingslova kan en innbygger eller et bygdelag søke om at det skal settes i gang utgreing av en grensejustering, der dagens kommunegrenser blir opplevd som uhensiktsmessige»

Et bygdelag i vår sammenheng må vel pr. definisjon være et øysamfunn. Ser i brev av 26.08.2016 signert av Liv Tove Lyngvær, at det søkes om grensejustering til Aukra for øyene Lyngværet, Gåsøya og Seterøya også. På Gåsøya er det to fritidshus, den ene eieren bor i Molde den andre i Ålesund. Den som bur i Molde er på listen som er sendt med til Fylkesmannen, men «naturlig» nok ikke den andre. På Seterøya vil flertallet ikke til Aukra. Felles for alle som har fritidshus på Seterøya og Gåsøya er at de har etablert seg med småbåtplass på Finnøya, fordi det er mest hensiktsmessige når de skal til sine fritidsboliger om man kommer fra Molde eller Ålesund. Og det hensiktsmessige er det som inndelingslova er bygd på.

Hvorfor vil ikke de som står bak denne søknaden om grensejustering hverken ta hensyn til folkeviljen eller det som er hensiktsmessig? Når folkeviljen i alle andre sammenhenger blir lagt til grunn. Synes flertallet av eierne av fritidshus på Lyngværet det er mer hensiktsmessig med ei grensejustering til Aukra kommune, gir inndelingsloven mulighet for å søke om det. Men det som jeg mener ikke er greit, det er å forsøke å dra med seg Seterøya og Gåsøya når det verken er hensiktsmessig og også er mot folkeviljen.

I søknaden fra Ona/Husøya, Sandøya og Orta under punktet Land- og sjøområder, tas det heller ikke hensyn til folkeviljen fra Gåsøya og Seterøya. Ei heller hensiktsmessig når grensen til sjøs trekkes på en slik måte at det blir oppfattet som en «tilsnikelse» av Seterøya og Gåsøya.

Ved første øyekast på kartet så det ut som at Finnøy ferjekai også skulle til Aukra. For meg virker det som disse to søknadene om grensejustering er godt samkjørt for å få mest mulig av Sandøy kommune (Ålesund) med seg til Aukra. Hva var det «gamleordføreren» i Kristiansund kalte det? «Stille diplomati»?

Mitt syn er at ved en eventuell grensejustering mellom Aukra og Sandøy (Ålesund) må delingslinjen gå aust av Røholmane og aust av Seterøya i Håværsundet.

I Sandøy kommune har vi ordnet oss slik:

• Når vi våkner om morgenen og skrur på lyset kommer strømmen fra Sunnmøre.

• Når vi går ut på badet og tar en dusj kommer vannet fra Sunnmøre.

• Når bossnettet er fullt og du hiver det i søppelkonteineren går også det til Sunnmøre. På Orta er det litt annerledes – der har kommunen montert osmoseanlegg, men bosset går til Sunnmøre.

John Andreas Eivindsen, Finnøy

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook