LESERINNLEGG

Ordfører Aurdal henger bjella på katten

SLIK SKAL DET SE UT: Det nye sjukehuset på Hjelset.  Foto: Helse Møre og Romsdal

– Ålesund Ap har åpenbart ikke tatt inn over seg at SNR er løsningen på de økonomiske problemene som helseforetaket strir med, skriver Rasmus Rasmussen i dette innlegget. 

Leserinnlegg

Ålesund Arbeiderparti har sendt bekymringbrev til styrene i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal. Der skriver ordfører Eva Vinje Aurdal: «Det er grunn til bekymring. Det hjelper lite at helseminister Høie smiler etter fylkesårsmøtet i Høyre og forteller at det er lagt inn midler til Ålesund i bevilgninga til SNR, det rekker knapt til å tette fasaden!»

Ålesund Ap mener byggingen av SNR vil gi alvorlige konsekvenser for Ålesund sjukehus

Nytt angrep mot Hjelset

Ålesund Arbeiderparti mener det nye sjukehuset på Hjelset vil ramme Ålesund sjukehus på en alvorlig måte. De mener også styrene i Helse Møre og Romsdal og Helse Midt-Norge er urealistiske.

– Det blir ingen omkamp her

Ap-kollega og varaordfører i Molde, Sidsel Rykhus, avviser påstandene fra Ålesund Ap.


Direktør Espen Remme i Helse M&R har nylig poengtert at kampen mellom sykehusene er en større trussel for helseforetaket enn økonomien: «Foretaket består av fire sjukehus og spenninga mellom disse. Når et tiltak ved et sjukehus oppleves positivt, kan det samme tiltaket oppleves negativt ved et annet sjukehus. Jeg mener at dette utgjør en større risiko for helseforetaket enn økonomien. Dette må vi begynne å snakke om. Og jeg er nødt til å omtale dette i saka jeg legger fram for styret.»

Det er prisverdig av ordfører Aurdal i Ålesund å henge bjella på katten. Hun har tidligere fått god hjelp av sin rådmann Astrid Eidsvik, tidligere direktør i HMR. Som rådmann krever nå Eidsvik at sykehuset i Ålesund rustes opp til samme standard som det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal, og det senest samtidig med at det nye fellessykehuset ferdigstilles.

Et slikt krav hadde Eidsvik rikelig anledning til å legge inn da hun selv var direktør i HMR, og hadde ansvaret for sykehussaken. At hun ikke gjorde dette tydelig den gang var nok ingen forglemmelse.

Aurdal går i tillegg til angrep på dimensjoneringen av SNR (det nye fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal, og et DMS i Kristiansund). Aurdal mener størrelsen ikke står i forhold til befolkningsgrunnlaget. Her taler hun imot sin rådmann, det var Eidsvik som definerte pasientgrunnlaget da hun var direktør, og dimensjoneringen er ikke økt siden den gang.

Ålesund Ap har åpenbart ikke tatt inn over seg at SNR er løsningen på de økonomiske problemene som helseforetaket strir med. De later som om SNR er årsaken til det økonomiske uføret man forsøker å komme vekk fra, og tildekker at besparelsen ved nedleggingen av et av sykehusene i Nordmøre og Romsdal også vil komme de øvrige sykehusene på Sunnmøre til gode.

Vi får nå tydelig demonstrert hvem som fyrer opp under denne kampen mellom sykehusene, og som direktør Remme så kraftig advarer mot. Fyrbøterne er tidligere direktør for HMR, Astrid Eidsvik, samt ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal. Begge fra Sunnmøre. Alle kan nå høre hvem som bærer bjella. De bærer også et stort ansvar.

Det kan være grunn for å minne om at planer for nytt sykehus i Molde har eksistert siden 80-tallet, og at nåværende sykehus er blant de desidert dårligste i Norge. At man i Molde i så lang tid har måttet leve med dette, møter ingen forståelse på Sunnmøre. Der krever man umiddelbart samme standard som et nytt sykehus. De har også glemt at nytt sykehus i Molde var prioritert før barneavdelingen i Ålesund, men Ålesund fikk snike i køen. Man finner heller ikke grunn for å neven at psykiatrien ble flyttet dit, eller at de bl.a. har fått AMK-sentralen og ny moderne ambulansestasjon.

Å være så historieløs og ensidig gir ingen troverdighet. En så prangende mangel på anstendighet er det heller ikke ofte man ser offentlig. I hvert fall ikke på et slikt politisk nivå. Direktør Remme vet nå hva som venter han, hans advarsler er ikke blitt hørt.

Rasmus Rasmussen, Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook