LESERINNLEGG

Når politikk kun er en lek

– Jeg har ved flere anledninger registrert at Terje Tovan har vist en usedvanlig politisk labilitet, skriver Torgeir Dahl (H) i dette innlegget.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Som folkevalgte i Molde kommune har vi individuelt og kollektivt påtatt oss et stort ansvar. Vi forvalter et årsbudsjett på nesten 1.700 millioner kroner som skal fordeles på mange ulike tjenesteområder. Og i tillegg til et fokus på driftsutfordringene skal vi legge til rette for en positiv, langsiktig og bærekraftig samfunnsutvikling. Vi skal både ha blikket for de kortsiktige utfordringene samtidig som vi har det lange perspektivet. Og selvfølgelig er de politiske ambisjonene større enn de tilgjengelige økonomiske ressursene. Derfor må det prioriteres godt mellom ulike lovpålagte tjenester og nødvendige og ønskede investeringer.

Jeg tillot meg i mitt leserinnlegg i papiravisen 29.01. å repetere viktige milepæler når det gjelder Idrettens Hus og utviklingen av Molde idrettspark.

Her dokumenterer jeg at Borgerlisten foreslo å redusere investeringsbudsjettet for 2016 med 60 millioner og investeringene i økonomiplanen 2016-19 med hele 243 millioner. Dette ville medført en stopp, ikke bare for Idrettens Hus, men for blant annet rehabiliteringen av Sellanrå skole. Også i formannskapsbehandlingen under budsjettbehandlingen 2017 mente Borgerlisten at: «Saken utsettes med sikte på frembringelse av bedre kvalitetssikret økonomisk underlag, samt å undersøke muligheten for kostnadsreduksjon gjennom bearbeiding av planen for Idrettens Hus».

Da er det direkte oppsiktsvekkende at Terje Tovan nå i sitt siste leserinnlegg sier: «Vi har hele tiden ønsket det som nå trolig blir fasit». Terje Tovan har altså over en to års periode systematisk fremmet forslag som han egentlig ikke støtter! Ikke bare har han og Borgerlisten lekt blindebukk med kommunestyret, men med innbyggerne i Molde!

Jeg har ved flere anledninger registrert at Terje Tovan har vist en usedvanlig politisk labilitet. Standpunktene har skiftet raskt. I valgkampen i august 2015 uttalte Terje Tovan om Møreaksen: «Borgerlisten forholder seg lojalt til Regjeringens valg av trase for E39». Dette var for mange en viktig avklaring før valget. Etter valget har Terje Tovan og Borgerlisten skiftet mening og støtter Romsdalsaksen. Eller kanskje ikke?

Jeg mener det er legitimt å kunne endre standpunkt når ny informasjon tilsier at det er riktig å snu. Men å drive et politisk spill og legge frem forslag du egentlig ikke støtter, skaper politikerforakt og vanskeliggjør et ryddig politisk ordskifte.

Helt frem til senhøsten 2016 mente Molde kommune – både administrativt og enstemmig politisk – at rehabilitering var det beste og billigste alternativet. Nå ser vi at rehabiliteringen blir uforholdsmessig dyr. Da legger vi prestisjen til side og arbeider videre med nybygg-alternativet. Og så får Terje Tovan kanskje det han hele tiden har ønsket seg?

Torgeir Dahl, ordfører

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook