LESERINNLEGG

Molde Arena vs. Idrettens Hus nok engang

Jeg hadde ikke tenkt å fortsette polemikken om Idrettens Hus, men føler at det er behov for ytterlige opplysninger.
Leserinnlegg

Ser man på idretten separat fra alle andre oppgaver kommunen har, er jeg ening i at løsningen med en idrettspark som skissert av Idrettsrådet, sikker vil fungere utmerket. Mitt poeng var at i stedet for å renovere eksisterende bygg, bør det bygges nytt. I tillegg mente jeg at man må se på flere løsninger for plassering av en flerbrukshall og spesielt på hvordan denne skal finansieres.

En kommunes primære oppgaver er skoler, sykehjem, infrastruktur osv. Alle kjenner til at Molde kommune er meget sterkt belånt og en liten renteøkning vil derfor bli katastrofalt. Derfor er det viktig at kommunen tenker grundig over hvordan sekundæroppgavene skal finansieres. Tar man fram Træffhuset som et eksempel, husker jeg godt da saken kom opp i kommunestyret om å øke lånegarantirammene for dette idrettsanlegget.

Træffhuset hadde da store økonomiske problemer. Jeg stemte dessverre for å innvilge søknaden, men i etterpåklokskapens lys ser jeg at det hadde vær mer hensiktsmessig å slå Træffhuset konkurs. Kommunen kunne da ervervet huset til en meget gunstig pris, og jeg tviler på at det ville være andre potensielle kjøpere. Som kjent måtte kommunen kjøpe hele anlegget til Træffhuset på et senere tidspunkt nettopp pga. dårlig økonomi.

I mitt innlegg i Budstikka var fokusen kun på plasseringen av selve Idrettens Hus og økonomien rundt dette. Jeg forutsatte at både Træffhuset og idrettsbanen utendørs skulle bestå som i dag. Jeg forstår poenget med samspillet mellom Træffhuset og Idrettens Hus forutsatt at plasseringen blir som i dag, men ser også at en ny flerbrukerhall som er stor nok til å huse alle innendørs idretter, med fordel kan flyttet til et mer sentralt sted i byen.

Selv om Idrettens Hus blir flyttet, kan Træffhuset fortsatt brukes av andre idretter, men jeg tror kommunen vil erfare at dette kan bli et stort pengesluk.

I min periode som styreleder i Molde Eiendom KF var Svein Arild Istad daglig leder. Han var meget opptatt av idrettens ve og vel og han la mye arbeid i denne mulighetsstudien. Jeg erfarte at han samarbeidet godt med idretten.

Firmaet Totalprosjekt AS har stor kompetanse både på idrettsanlegg og finansiering gjennom Privat-Offentlig samarbeid, og hadde en advokat ansatt som var spesialist på dette området. De hadde bl.a. spesialkompetanse på hvordan vi kunne få tilført midler fra EU. 

Norge overfører store beløp hvert år til EU gjennom EØS avtalen, samtidig som vårt land er usedvanlig dårlig på å utnytte muligheten til å få noe tilbake. Firmaet Totalprosjekt mente at sånne prosjekt som ble listet i mulighetsstudien, hadde store sjanser for å få støtte gjennom EØS-avtalen. Det som forundret meg den gang, var at kommuneledelsen fattet ingen interesse for å høre på hva dette firmaet hadde å si, og de unnlot å møte til samlinger selv om de ble innkalt. De ville vel kanskje ikke menge seg i flokken av «frittgående høns».

Jeg mener fortsatt at arealet ved Aker stadion er tilstrekkelig stort for en flerbrukshall. Planleggerne kan umulig ha studert tegningen til arkitekt Kjell Kosberg nøye nok. Der er plass både til hallidrett, turn og matteidrett. Arealet som Molde Arena kan bygges på, er eid av kommunen og er i dag lite utnyttet og er uegnet til boligbygging eller andre formål.

Jeg har snakket med flere som mener at en sentralt plassert hall vil være mer tilgjengelig for ungdommer som bor utenfor sentrum. Med dagens plassering av Idrettens hus er denne gruppen avhengig å bli kjørt til trening i stedet for å benytte busstransport.

Når det gjelder finansieringen av en flerbrukshall gjennom Privat-Offentlig samarbeide, kan jeg ikke forstå at dette er så skremmende. En attraktiv og sentrumsnær idrettsarena vil også være aktuell til messer, utstillinger og andre arrangement. Dette i tillegg til inntekter fra parkeringsanlegget under grunnen, ville bidra til å styrke økonomien i prosjektet betydelig.

Jeg bodde i Molde første gang på 70-80 tallet og husker godt at hele sjøområdet ved Reknes, så ut som en skrotplass. Med iderike private aktører som Kjell Inge Røkke, Rune Gjelsten, Erik Berg og Stig Jacobsen har dette området nå blitt til et meget attraktivt område i byen og som vi alle kan være stolte av. Nå mangler bare kronen på verket nemlig en flerbrukshall.

Med dette vil jeg avslutte mitt engasjement i denne saken og håper at mitt bidrag er med på å belyse noen av de synspunktene jeg har rundt problemstillingen renover, bygge nytt eller flytte Idrettens Hus.

Olav SporsheimVil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook