LESERINNLEGG

Hvorfor gjennomføre en spørreundersøkelse om kryssing av fjorden hvis Bypakka er det viktigste?

Svar til Terje Tovan

Britt Janne Tennøy  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Min hovedinnvending mot spørreundersøkelsen til Terje Tovan er at han får det til å fremstå som om bypakkeprosjektet E39 Bolsønes-Årø, vedtatte firefelts vei i dagen, er en del av Møreaksen.

Bypakkeprosjektet skal gjennomføres, uavhengig Møreaksen. Dette for å løse dagens trafikkutfordringer i Molde.


Møreaksen er et veldig viktig samferdselsprosjekt for fylket vårt. Kanskje det viktigste noen gang. Det skal knytte to store bo- og arbeidsmarkedsregioner sammen! Møreaksen skal ikke bygges fordi Molde skal få sin Bypakke. Møreaksen skal bygges for å styrke vår region, for at vi skal kunne henge med i konkurransen med de store og sterke regionene vi ser særlig på Østlandet.

Møreaksen er vedtatt i Stortinget. Nå må vi sørge for at det blir bygd snarest mulig.

Jeg problematiserte også det at spørsmålene i undersøkelsen varier i ulike intervjuer. Dette kan jeg dokumenterte i et opptak hvor spørsmålet som stilles ikke inneholder det samme som det Terje Tovan legger frem. Det er utelatt at Møreaksen er vedtatt. Det er fint at Terje Tovan nå legger frem ordlyden i spørsmålene, så kan folk selv sjekke om det stemmer. Forhåpentligvis er det bare noen feil som har oppstått hos Norstat og som ikke går ut over resultatet.

Norstat-sjefen tilbakeviser påstander om endring i spørsmålsstillingen

Norstat-sjefen tilbakeviser påstander om endring i spørsmålsstillingen

Har sjekket intervjuene


Men mitt viktigste ankepunkt mot seriøsiteten i spørreundersøkelsen er at bypakken fremstilles som del av Møreaksen. I Terje Tovans budskap om undersøkelsen er det lett å skjønne hvorfor. Han sier at «Det aller viktste er at regjeringa nå bør legge merke til folkets holdning, spesielt når det kommer til vegløsning gjennom Molde». Hvorfor gjennomføre en spørreundersøkelse om kryssing av fjorden hvis Bypakka er det viktigste? Og hvorfor er f.eks. ikke fræningene spurt hvis Bolsønes-Årø er det viktigste? Mange derfra merker problemene på denne strekningen hver dag.

Britt Janne Tennøy, kommunestyrerepresentant (H) i Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook