LESERINNLEGG:

Tilsvar til Britt Janne Tennøy

Terje Tovan presenterte torsdag en ny undersøkelse om fjordkryssingen.  Foto: Erik Birkeland

Leserinnlegg

Norstat la i dag frem en meningsmåling om trasé for E39 gjennom Romsdal, og den viste dramatisk dårlige tall for Møreaksen.  På Rbnett ligger det nå en spontan ytring fra Britt Janne Tennøy med overskrift «En useriøs spørreundersøkelse».  Molde Høyre har plassert Tennøy i sentrale verv som en «rising star», og hun sitter bl.a. i formannskapet. En forventer et minimum av etterrettelighet.

Etter bastant å ha avfeid hele undersøkelsen som useriøs med å vise til at respondentene ikke fikk opplest alternativet «vet ikke», kommer hun med følgende to påstander:

 1. «Det ble heller ikke opplyst at Møreaksen allerede er vedtatt»
 2. «Jeg vet også at andre har fått en annen variant av undersøkelsen»

Deretter avslutter hun slik: «Beklager Tovan, dette blir for useriøst for min del.» 

Når det gjelder påstand nr. 1, så vil jeg først henvise til Tennøys eget innlegg på Facebook-gruppen til Møreaksen den 3. januar der hun forteller at hennes datter nettopp har blitt intervjuet av Norstat på høyttalende telefon i bilen, og hun skriver bl.a. dette: «Mener han faktisk fikk sagt at Møreaksen var vedtatt trasé i løpet av den lange monologen! Ikke verst!».  Jeg henviser ellers til spørsmålene som er fullstendig gjengitt nedenfor.  At det kan foreligge enkelttilfeller der en av de mange intervjuerne har «snublet», det kan ikke jeg garantere. Det må i så fall Norstat svare for. Men det er selvsagt ikke bevisst, og det er neppe mange, heller. Det var 1000 respondenter/intervjuede! 

Påstanden om at Norstat, eller jeg som oppdragsgiver, skal ha operert med to varianter av undersøkelsen er imidlertid alvorlig. Slikt forekommer helt enkelt ikke hos seriøse opinionsbyråer, og jeg vil på personlig det mest bestemte ha meg frabedt slike anklager!

Dette var altså en undersøkelse om hvilken E39-trasé folk foretrekker gjennom Romsdal, og her er de fullstendige spørsmålene som ble opplest for de intervjuede:

 1. Bostedskommune
 2. Kjønn
 3. Alder
 4. Hvilket parti stemte du ved siste kommunevalg?
 5. Det er lansert to alternative krysninger av Romsdalsfjorden. Hvilket alternativ foretrekker du?
  A: Møreaksen fra Vik i Tomrefjord via undersjøisk tunnel til Otrøya og hengebru videre til Julbøen i Molde. Tunnel derfra til Bolsønes v. Glamox, og 4-feltsveg i dagen videre østover til Årø. Vedtatt løsning.
  B: Romsdalsaksen: Oversjøisk løsning med flytebru fra Hjelvika til Sekken og hengebru til Hangholmen. Derfra via fyllinger og bruer syd for Veøya til Sølsnes.  Bruløsning over Fannefjorden til Lønset øst for Molde.
 6. A: Bare til de som foretrekker Romsdalsaksen og som bor i Molde kommune: Dersom den vedtatte 4-feltsvegen i dagen forbi Retiro til Lergrovik/Årø ble erstattet av tunnel, ville du da ha foretrukket Møreaksen?
  B: Bare til innbyggere i Molde kommune: Om det var kommunevalg i morgen, hvilket parti ville du ha stemt på?  Ap, Borgerlisten, Frp, H, KrF, MDG, Sp, SV, eller V. 

Jeg vil avslutningsvis påpeke at en av Tennøys partifeller (også på Facebook) påsto at det ikke ble opplest at Møreaksen var vedtatt.  Norstat gjør opptak av alt deres intervjuere leser opp (ikke svarene), og det er således en enkel sak å undersøke sannhetsgehalten i slike påstander. Det ble i dette tilfellet gjort, og avspillingen av opptaket viste at den ivrige respondenten hadde avfyrt sitt svar «Møreaksen» etter at første setning var opplyst, altså før selve alternativene ble fremlagt. Intervjueren noterer da svaret og går videre til neste spørsmål.  Det meste har sin forklaring.

Jeg har forståelse for at Tennøy og andre som jobber for å realisere Møreaksen og 4-feltsvegen gjennom byen ikke liker resultatene av målingen. Jeg er mer usikker på relevansen av noen av angrepene mot den. Jeg har ett enkelt råd: Bestill en egen undersøkelse. Da blir det sikkert seriøst nok for Tennøy. Jeg ser med interesse frem til resultatet.

Terje Tovan

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook