LESERINNLEGG

En useriøs spørreundersøkelse

Resultatene fra spørreundersøkelsen ble presentert torsdag.  Foto: Erik Birkeland

Britt Janne Tennøy  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Etter min mening er Tovans spørreundersøkelse useriøs. Her prøver Tovan å få det til og høres ut som om bypakkeprosjektet E39 Bolsønes-Årø, med vedtatt firefelts veg i dagen, er en del av Møreaksen. Det er det ikke, og som kommunestyrerepresentant i Molde vet han dette godt.

Og hvorfor er det ikke tatt med noen kobling mellom Bolsønes og Lønset i svaralternativet om Romsdalsaksen? Skulle all trafikken fra Romsdalsaksen ha vært kjørt inn på eksisterende vei inn til Molde hvis dette var et realistisk alternativ?

Han må gjerne være mot prosjekt Møreaksen, og gjerne bestille spørreundersøkelser. Men jeg får virkelig nok når jeg hører spørsmålsstillingen i denne spørreundersøkelsen. To av mine barn fikk telefon fra Norstat, og fikk to svaralternativ.

1. Er det Møreaksen fra Vik i Tomrefjord med undersjøisk tunell til Oterøya, og hengebru videre til Julbøen i Molde. Tunell derfra til Bolsønes ved Glamox og firefelts vei i dagen videre østover til Årø?

2. Eller Romsdalsaksen, oversjøisk løsning med flytebru fra Hjelvika til Sekken, og hengebru til Hangholmen. Derifra med fyllinger og bruer til Veøya og Sølsnes. Bruløsninger over Fannefjord til Lønset øst for Molde?

Hvor er alternativet ‘Vet ikke’? Ingen av mine døtre fikk dette alternativet. Det ble heller ikke opplyst at Møreaksen allerede er vedtatt. Jeg vet også at andre har fått en annen variant av undersøkelsen.

Beklager Tovan, dette blir for useriøst for min del.

Britt Janne Tennøy, kommunestyrerepresentant (H) i Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook