LESERINNLEGG

«Hva er Møreaksen?»

Høsten 2016 vedtok kommunestyrene i Vestnes, Midsund og Molde reguleringsplan for E39 Julbøen-Vik. Det er dette som er selve Møreaksen, skriver artikkelforfatteren. ILLUSTRASJON: STATENS VEGVESEN 

Leserinnlegg

«Hva er Møreaksen?» spør Terje Tovan i et intervju med Romsdals Budstikke 8. januar. Det er et ærlig spørsmål. Men det er litt overraskende at spørsmålet kommer fra en som har gått så høyt på banen om Møreaksen, og som har laget en spørreundersøkelse om Møreaksen.

Møreaksen og Ålesund-Molde

Møreaksen er fergefri kryssing av Romsdalsfjorden og inngår som en del av E39 Ålesund-Molde. Høsten 2016 vedtok kommunestyrene i Vestnes, Midsund og Molde reguleringsplan for E39 Julbøen-Vik. Det er dette som er selve Møreaksen. E39 Ålesund-Molde består av flere andre delstrekninger i tillegg til Møreaksen. E39 Julbøen-Bolsønes er en av disse, og Molde kommune har vedtatt at denne delstrekningen må stå ferdig før trafikk settes på Møreaksen. I Vestnes kommune er det i utgangspunktet lagt opp til at fylkesvei 661 kan benyttes som midlertid løsning fra Vik til eksisterende E39. Dette er ingen optimal løsning, derfor er det viktig også med god fremdrift på f.eks. E136 Remmem-Vik og valg av ny trasé E39 Vik-Digernes. Den siste parsellen på E39 Ålesund-Molde går mellom Digernes og Breivika i Ålesund. Til syvende og sist blir det opp til regjering og Storting å bestemme tempoet på utbyggingen av hele E39 Ålesund-Molde. Nasjonal Transportplan slår så langt fast at byggingen skal starte med fjordkryssingen (Møreaksen) og koblingen inn mot Molde (E39 Julbøen-Bolsønes). På Bolsønes møtes E39 Ålesund-Molde og prosjektet E39 Bolsønes-Årø som ligger inne i Bypakke Molde. E39 Bolsønes-Årø er med andre ord et eget prosjekt og det ligger inne i bypakken fordi det skal løse de utfordringene Molde by har med innfartsveien fra øst. Disse utfordringene har Molde allerede i dag og har ingenting med Møreaksen å gjøre. Noe må gjøres på E39 Bolsønes-Årø uansett.

Harald Espeland i Møreaksen mener spørreundersøkelse er med på å spre feilinformasjon om Møreaksen l Terje Tovan avviser kritikken:

Mener spørreundersøkelse gir feilinformasjon om Møreaksen

En spørreundersøkelse skjerper frontene mellom tilhengerne av Møreaksen og Romsdalsaksen. Harald Espeland i Møreaksen AS reagerer på spørsmålene i undersøkelsen. Borgerlistas Terje Tovan avviser kritikken fullstendig.

– Fjellkvalitet er godt nytt for Møreaksen

Helge Orten (H) er glad for nyheten om bedre fjellkvalitet enn antatt under Romsdalsfjorden.


Feilinformasjon?

Dette er en kompleks materie med mange detaljer. Og nettopp av den grunn fortjener saken grundighet og redelig omgang med detaljene. Terje Tovan sier til RB 8. januar at han ikke føler seg truffet av kritikk om at det spres mange faktafeil om Møreaksen. Hvis han ikke har hatt det klart for seg hva Møreaksen er, kan det jo hende han bare har kommet i skade for å spre feilinformasjon. Her følger et lite knippe av feilinformasjon med tilhørende fakta. Så får vi håpe at skaden ikke gjentar seg.

«Hva med kjørestrekningen gjennom fylket – Møreaksen er en stor omvei» (Terje Tovan (TT), RB 8. des. 2016) Fakta: Målet er at reisetiden mellom Ålesund og Molde skal reduseres, for å utvikle bo- og arbeidsmarkedet i denne regionen. Statens Vegvesen, Vegdirektoratet, regjeringen og Stortinget legger dette til grunn for vedtaket om Møreaksen. Mesteparten av reisene på E39 er under 100 km. Møreaksen er ingen omvei når målet er å forsterke regionen vår.

«At SVV nå redefinerer hele MA-strekningen fra Ålesund til Molde fra en 4-feltsveg med 110 km/t til en 2-feltsveg med 80/90 km/t kan selvsagt virke mer edruelig enn den ukritiske pengerangelen man startet med. Samtidig river den hele rasjonalet bort fra trasévalget!» (TT, RB 19. nov. 2017) Fakta: Møreaksen er vedtatt basert på 80/90 km/t mellom Ålesund og Molde. At man nå får 110 km/t på deler av strekningen er en bonus med tanke på veistandard og nytte for regionen.

«Tida jobber mot Møreaksen, som kun har fått bevilget seks av de over 40 mrd som trengs» (TT, RB 13. sept. 2017) Fakta: Møreaksen har en kostnad på kr 14,4 mrd. Kostnaden Ålesund-Molde ligger an til å kunne bli ca. kr 20-22 mrd. Den har aldri vært kr 40 mrd. Det er foreløpig satt av kr 8 mrd i Nasjonal Transportplan.

«Borgerlistens Terje Tovan sier på sin side at sentrale politikere har feiltolket folkemeningen og mener Møreaksen vil være direkte skadelig for Nordmøre» (Leder, Tidens Krav 5. jan. 2017). Fakta: Møreaksen vil ikke være skadelig for Nordmøre, tvert imot jfr effekten av å koble Mørebyene sammen.

 «Vegdirektør Gustavsen sier rett ut at man har forlatt undersjøiske tunneler. De er enormt dyre å bygge, drive og vedlikeholde, og utgjør stor sikkerhetsrisiko» (TT, aftenposten.no 5. jan. 2018) Fakta: Det er Statens Vegvesen og Vegdirektoratet som har anbefalt undersjøisk tunnel på Møreaksen, i likhet med Rogfast som forrige uke startet byggingen av sin 27 km lange tunnel.

 «En 16 kilometer lang undersjøisk tunnel med stigning på 430 meter, trafikkmaskin gjennom idylliske sentrumsområder på tre mil og nesten tre ganger så kostbart.» (TT, NTB 3. jan. 2017) Fakta: Tunnelen på Møreaksen har stigning på 350 meter, og det ligger an til at dette kan reduseres ytterligere. Møreaksen berører ikke sentrumsområder. Møreaksen er billigste løsning.

LESERINNLEGG

«Problemene» med Romsdalsaksen

Det blir stilt legitime spørsmål rundt enkelte forhold knyttet til Romsdalsaksen, og Veøya med sine fornminner er ett av dem, skriver Terje Tovan.


Forsterke regionen

Møreaksen vil forsterke bo- og arbeidsmarkedet i regionen vår – det handler om fremtiden vår! Det er derfor vi jobber med å få prosjektet realisert i raskt som mulig. Det må være lov å argumentere imot Møreaksen, men det må også være lov å kreve at argumentene bygger på korrekt informasjon om Møreaksen.

Harald Espeland, daglig leder Møreaksen AS

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook