LESERINNLEGG

Den nye Atlanterhavsvegen

Den nye Atlanterhavsvegen Ålesund – Kristiansund kan styrke Møre og Romsdal som ett av de mest eksotiske reisemål i verden! Nå ligger det til rette for å fullføre en spektakulær kystveg som tar pusten fra hundretusenvis av reisende.

THE SUNSET TRIP: – Nå ligger det til rette for å skape The Sunset Strip; Ålesund – Nordøyvegen – Atlanterhavsvegen – Kristiansund, en atlantisk odyssé for reisende fra hele verden, skriver Svein Magne Harnes i dette innlegget.  Foto: Privat

Leserinnlegg

Det er lov å tenke store tanker – også i Møre og Romsdal: Nordøyvegen kan bli den andre viktige halvparten av Den Nye Atlanterhavsvegen. I et slikt perspektiv snakker vi om en økonomisk oppside av Nordøyveg-prosjektet så det rekker! Forutsetningen er at den reisende opplever en nærmest sammenhengende kystveg fra Ålesund til Kristiansund. Kartet ovenfor illustrerer en tenkt måte å gjøre dette på.

Den nye eksotiske kystvegen går fra Ålesund, via påbegynte Nordøyvegen og med bru/molo helt fram til Sandøya. Derfra går en kortferje hyppige 25 minutters-turer til Småge – deretter veg videre over landfaste Aukra (kfr. Møreaksen) mot Bud/Atlanterhavsvegen/Kristiansund. En slik tur kan bli gjennomført på én dag og gir en helhetlig reiseopplevelse.

Fjellruta The Golden Route (Geiranger – Valldalen –Trollstigen) har gjennom en årrekke satt standarden for imponerende turistveger langs det indre Vestlandet. Nå ligger det til rette for å skape The Sunset Strip; Ålesund – Nordøyvegen – Atlanterhavsvegen – Kristiansund, en atlantisk odyssé for reisende fra hele verden. Satsingen betaler seg tilbake tusen ganger. Stikkord: Turisme!

Atlanterhavsvegen Ålesund – Kristiansund går via Ellingsøya – Hamnsundsambandet(!) – Nordøyvegen. Så må Nordøyvegen fullføres til Sandøya med molo/bru. Kanskje kan overskuddsmasse fra Nordøyvegen gi en kick-start til å fylle ut en molo over krabbemarkene fra Finnøya til Sandøya (fagfolk i Nordøyvegen vet om dette er en idé i det hele tatt og om masseflytting over avstand er gjennomførlig og tjenlig..)?

Frå austsida av Sandøya går det en 25-minutts ferje til Småge, med hyppige avganger. Fra Småge kan man kjøre via de planlagte broene mellom Aukra og Midsund og over Julsundbrua (kfr. Møreaksen). For framtida er også mulig å tenke seg flytebro på den nokså korte avstanden fra Eikrem/Nyhamna-området over til Tornes. Via fastlandet kan man benytte dagens veger eller nye traséer utover mot Tornes og Bud. Fra Bud følger man vegen langs Hustadvika til Vevang, følger Atlanterhavsvegen over til Averøya, kjører så yttersida av Averøya og Atlanterhavstunnelen til Kristiansund.

Langs denne nye Atlanterhavsruta kan turister og alle andre reisende stoppe ved den ene natur- og kystkulturlandskapsopplevelsen flottere enn den andre – og de kan finne seg overnattingssteder langs hele ruta. Ikke hele strekningen vil være like lett tilgjengelig for myke trafikanter (les: syklister), men man kan velge kombinasjonsløsninger eller velge å sykle deler av strekningene.

Med internasjonal markedsføring kan man kan knapt forestille seg hvor mye Den nye Atlanterhavsvegen kan generere av turisme og inntekter for reiselivet langs hele kyststrekninga! Om den ikke har det fra før, vil Mørekysten gjennom Den nye Atlanterhavsvegen få et internasjonalt renommé som et av de mest spennende reisemålene i verden!

Svein Magne Harnes

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook