LESERINNLEGG

Fellessykehuset, en økonomisk (og politisk) skandale?

Steinar Berge har skrevet leserinnlegg om fellessjukehuset.  Foto: Marit Heiene

Leserinnlegg

Fellessykehuset er nå enstemmig anbefalt av styret. Ernst & Young (EY), ”et ledende revisjons- og rådgivingsselskap” har konkludert med økonomisk bærekraft for prosjektet ”forutsatt at de økonomiske forutsetningene blir oppfylt”!  ”Vi har ikke utfordret utfordringene” (!!) sier de. Hva er dette for slags ”rådgivning”?

På det nåværende tidspunkt er hoved-forutsetningen de selv viser til i sin utredning ”Analyse av bæreevne for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal” (datert 15-6.2016) ikke oppfylt, og har heller ingen mulighet til å bli oppfylt. Der heter det (side  23): Styrene i Helse Midt-Noreg (HMN) og Helse Møre og Romsdal (HMR) vedtok 24.11.2014 (sitat): ”I tillegg til andre selvpålagte effektiviseringskrav som gir HMR et mål om 100 MNOK i årlege (!) selvpålagte varige kostnadsreduksjoner frem til 2021” (min uthevelse).

Til E&Y sin viten kan jeg opplyse at i 2016 gikk HMR i underskudd, det skjer også  i 2017, beregnet til hele 124 mill. kr., og det vil også skje i 2018. De viktigste ”økonomiske forutsetningene” til E&Y er dermed borte, og vil heller ikke kunne gjennomføres hvis befolkningen i Møre og Romsdal skal få forsvarlig sykehusbehandling.

Det vil heller ikke være penger til verken pålagt egenkapital til bygging av fellessykehuset eller uventet vedlikehold av sykehusene i Volda og Ålesund. Videre må jeg gjøre oppmerksom på at når fellessykehuset etter planen skal stå ferdig i 2022 er begynnelsen av ”eldrebølgen” blitt 77 år (økningen på fødselstallet startet i 1945).

Det er også grunn til å peke på at både kostnaden og byggetiden på rehabiliteringen av nåværende sykehus i Molde er grovt overvurdert med 3,4 milliarder kroner og en byggetid på 9 år og 2 mnd. (side 27 i E&Y-utredningen). En oppgraderingstid på et lokalsykehus i Molde bygd i 1960 på det dobbelte av tiden det tok å utkjempe den 2. Verdenskrig?? Gjenreisningen av det nedbombede Vest-Tyskland etter krigen og til igjen å bli den økonomiske motoren i Europa tok riktignok hele 5 år lenger enn den beregnede oppgraderingen av lokalsykehuset i Molde, men det må vel kanskje tilskrives tyskernes sendrektighet og ineffektivitet?

Jeg tror vi trygt kan stryke spørsmålstegnet i overskriften. Fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal er allerede en skandale, både økonomisk og politisk. Resultatet må noen bli stilt til ansvar for, først og fremst styrene i HMR, HMN og E&Y.


Steinar Berge

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook