LESERINNLEGG

– Hvor skal de ta pengene til skoleoppgraderingen fra?

Fræna kommune – «molegheitens kommune»

Frænaskolene: – En ting er i alle fall sikkert, både lærere og elever trenger gode skolebygg i Fræna, det er alle enige i. Men hvor de skal ligge, hvor mange vi skal ha og hva de vil koste, kan ingen svare på, skriver Julian N Skogstad. Illustrasjonen viser hvordan nye Jendem skole skal se ut.  Foto: ILLUSTRASJON: ARKITEKTKONTORET STREKEN AS

Julian Nerland Skogstad  Foto: Privat

Leserinnlegg

Nok engang er skole oppe på sakskartet hos politikerne i Fræna. Bare det siste året har kommunestyret vedtatt at Sylte og Jendem skal utbedres , mens Haukås skole er i så dårlig forfatning at de mener et nytt skolebygg er det beste. I tillegg snakkes det hett om at Tornes skole også er så dårlig at den må restaureres. Men hvor ønsker politikerne i Fræna å ta pengene i fra ?

Malme skole ble allerede i 2011 vedtatt lagt ned og elevene skulle slås sammen med elevene på Sylte skole- Men problemet var at Fræna kommune var på ROBEK, og lå under Fylkesmannens styre og hadde ikke penger til verken å restaurere eller bygge nytt. Foreldrene gikk sammen på dugnad med Fræna kommune og «flikket» på begge skolebyggene så de kunne fortsette noen år til. Likeså ble Aurosen skole restaurert,skiftet ut ventilasjonsanlegg og vinduer så elever og ansatte fikk noenlunde bra arbeidsforhold

Etter ett par år, i 2012, kom nok engang skolepolitikken opp på sakskartet . Denne gangen var det Hustad barne-og Ungdomsskole og Bud Skole som skulle flytte sine Ungdomstrinn til Fræna Ungdomsskole , FUSK, for å spare penger og samle kompetansen. Etter at saken lå ute på høring, blitt grundig utredet, fått tilbake uttalelser fra skoler, elevråd, foreldreråd, grendautvalg, eldreråd m.m ble denne saken nedstemt i kommunestyret med knappe stemmer våren 2013.

Nå tenkte alle at skolesaken var fredet for noen år.

Eiendomskatt ble innført fra 31.03.2014 med 1 års intensiv skatt på 4% på boliger og fritidseiendommer og 7 % på verker,bruk og næringseiendommer for å komme seg ut av ROBEK listen og det klarte kommunen, våren 2016.

Under budsjettforhandlingene i 2016 gikk politikerne inn for at nå var det skolebyggene sin tid til oppussing. Konsulenter ble engasjert og arbeidet ble påbegynt.

Men etter mange budsjettsprekk har nå prosjektene kommet opp i 61 millioner på Sylte skole, 77 millioner på Jendem og Haukås skole pr.idag 218 millioner. Dette er kun byggene, tomtekjøp er ikke med. Og når vi vet at også Tornes skole trenger oppussing så sårt, blir det vanskelig å forstå at vi har penger til alt dette.

Hvor tenker politikerne å ta pengene fra? Må det spares enda mer på skoler og instutisjoner? Må vi ha alle skolene så tett i nærheten av hverandre i sentrum? Mange spørsmål svirrer rundt og innbyggerne er livredd for at de må slite med å betale den forhatte eiendomskatten i mange, mange år fremover.

En ting er i alle fall sikkert, både lærere og elever trenger gode skolebygg i Fræna, det er alle enige i. Men hvor de skal ligge, hvor mange vi skal ha og hva de vil koste, kan ingen svare på.


Julian N. Skogstad, 15 år fra Fræna

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook