LESERINNLEGG

SVV med nye beregninger for E39

Terje Tovan  Foto: Erik Birkeland

Terje Tovans beregninger 

Leserinnlegg

Strekningen Breivika (Ålesund) til Molde består i utredningene av følgende delstrekninger:

• Breivika – Digernes

• Digernes – Vik i Tomrefjord

• Vik – Julbøen via Otrøya (Møreaksen - MA)

• Julbøen – Molde (Bolsønes)

Budsjettet til SVV for denne strekningen var opprinnelig på ca. 38 mrd.  Det inkluderte 4-feltsveg og 110 km/t hele veien, for det var avgjørende for «sammenbygging av regionen». En uhyrlig sum, og et utopisk prosjekt.  Etter stort press har SVV nå kommet ut av «ammetåka». Da etaten i dag presenterte sin anbefaling for E39-trasé mellom Digernes og Vik, ble hele prosjektet redefinert. Nå sier SVV at det rett og slett ikke er trafikkgrunnlag for 4-feltsveg, og at man heller ikke kan si noe om hvorvidt behovet vil oppstå en gang i fremtiden.

Vegvesenet vil droppe Ørskogfjellet - velger E39-trasé til halv pris

Vil legge E39 i tunnel fra Solnørdalen forbi Svartløkvatnet, veg i dagen i Tomrefjord, og fram til Vik i Vestnes.


Bare på delstrekningen Digernes – Vik kunne man dermed plutselig spare hele 5 mrd i forhold til de opprinnelige planene. Hva sier det om SVV, og hva sier det om politikerne som støttet den opprinnelige planen?   Det er selvsagt positivt at man nå har fått edruelige briller på nesen, og dersom man skal legge samme mal på de øvrige strekningene, så vil innsparingene kanskje kunne bli omtrent slik som på tabellen. Formidabelt!  Mine hovedinnvendinger mot MA har hele tiden vært to forhold:

1. Kostnaden, som effektivt hindrer Nordmøre og Sunnmøre i å realisere sine fjordkrysninger i overskuelig fremtid, og som dermed også setter ben for en effektiv E39 gjennom fylket.

2. Den resulterende 4-feltsvegen i dagen gjennom Molde øst (Bolsønes – Årø).

Det første punktet ser nå ut til å kunne endre seg dramatisk. Men så var det andre punktet, da: For kort tid siden anbefalte SVV  4-feltsveg i dagen, noe som kommunestyre vedtok.  Politikerne i Molde, inklusive ordføreren, vet at det er stort flertall blant innbyggerne mot denne løsningen.  Folk er sinte og fortvilte.  SVV innrømte faktisk i sin utredning at en tunnel mellom Bolsønes og Lergrovik var best, men at den ikke kunne finansieres selv med en merkostnad på bare 0,5 mrd.  Det er jeg sterkt uenig i, og man har ikke en gang forsøkt å se nærmere på det aspektet. E39 mellom Ålesund og Molde vil bestå av milevis med tunneler, både under og over vann. Den absolutt viktigste strekningen er stakkarslige 2 km mellom Bolsønes og Lergrovik, og som vil ødelegge strandsonen, 17 eiendommer og miljøet for all fremtid. Midt i byen!  I tillegg blir det den langsomste og vanskeligste delen av hele strekningen mellom Ålesund og Molde.

Når vi nå ser hvilke formidable innsparinger man kan få på MA som prosjekt, da bør det være en enkel sak for SVV å forandre sitt råd på dette punktet.  Det bør nå lyde: «I lys av de betydelige kostnadsreduksjoner man ser ut til å få på E39 mellom Breivika og Molde, bør mulighetene for finansiering av en tunnelløsning mellom Bolsønes og Lergrovik vurderes på nytt».  Ingen politiker i Molde med samvittighet og fornuft i behold kan la være å kreve det.  I tillegg til å virke forsonende ville det kanskje også være en hyggeligere vei frem mot neste kommunevalg for enkelte partier? NB! Tunnel til Lergrovik er med i det vedlagte oppsettet.

Molde, 30.11.2017

Terje Tovan, Borgerlisten

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook