Kommentar på medieoppslag om Fremskrittspartiet og sykehusøkonomi

Leserinnlegg

Dagens medieoppslag med bakgrunn i mine uttalelser i går til Sunnmørsposten fortjener noen presiseringer.

La meg først som sist få understreke at hverken jeg eller Fremskrittspartiets Stortingsgruppe har noen agenda for å stoppe nytt sykehus i Molde.

  1. Det er riktig at jeg sier at det ikke er noe som indikerer at Helseforetaket vil få økonomisk særbehandling i forhold til andre helseforetak. Det er i så fall ukjent for meg.
  2. Det er helseforetaket som må svare på den økonomiske bæreevnen i prosjektet om nytt sykehus. Ja – det er økonomien i helseforetaket som avgjør om det er mulig å realisere det nye sykehuset, men etter søknad har Regjeringen foreslått å bevilge lån på totalt kr 3,6 mrd i perioden 2018-2022. Resten må foretaket selv sørge for.
  3. Når det gjelder penger generelt i helsesektoren arbeider jeg som helsepolitiker hver dag for å få mest mulig penger som kan brukes på god pasientbehandling.
  4. Jeg var også tydelig på at jeg forutsetter at når man skal bygge nytt sykehus at det fylles med et innhold for å møte de behov vi får for sykehustjenester i fremtiden. Herunder nevnte jeg for journalisten den fremtidige demografien (alderssammensetningen blant innbyggerne).
  5. Når det gjelder uttalelsen om at man ikke har passert «point of no return», så mener jeg generelt at man ikke når noe slikt punkt før vedtak, endelig finansiering og byggestart er gjort. Dette er ikke noe spesielt for SNR, men jeg vil presisere at jeg har ikke har registrert noen signaler fra ledelsen i HMR om at det ikke skal bygges nytt sykehus i Molde.

At jeg vil ta opp sykehusøkonomien i eget fylke når fraksjonen vil gå gjennom økonomien rundt de ulike helseforetakene er vel ikke særlig overraskende. Som jeg også sa til journalisten så deler jeg mange av bekymringene som er kommet fra mange om økonomien i Helse Møre og Romsdal, for viktigst av alt er at det er pasientene og pasientbehandlingen som er det sentrale når vi snakker om sykehus og økonomi.

Jeg vil på det sterkeste understreke at min agenda er å snakke frem Møre og Romsdal, mere midler til Møre og Romsdal og flere resultater for Møre og Romsdal – HELE Møre og Romsdal.

Jan Steinar Engeli Johansen, stortingsrepresentant Frp.