LESERINNLEGG:

Tanker om E39 og Molde

Torkell Hatlebakk 

Leserinnlegg

Romsdalsfjorden er en fantastisk fjord med øyer, sjø og fjell og den er en opplevelse for oss som bor her og for turister som kommer hit. I tiden før togene og bilene gjorde sitt inntog, var det sjøen som bandt oss sammen.  I dag har veiene overtatt mye av denne rolle.  Men bygging av veier må ikke ødelegge alt det flotte som naturen har skapt. Det er også dette som gjør vårt boområde så unikt.

Molde kommune er en meget smal og veldig lang kommune og de sentrale deler av byen er fylt opp med bolighus helt opp til Moldemarka.  Da er det ikke mye plass igjen til store bilveier. Derfor må ikke gjennomgangstrafikken gå gjennom sentrale deler av Molde.  Løsningen er ikke bedre fordi om staten betaler for en slik vei.  Med en godt utbygd E39 vil gjennomgangstrafikken øke betydelig.

Med Romsdalsaksen vil gjennomgangstrafikken kunne legges utenom sentrale deler av Molde og dette er et stort pluss for denne løsningen.  Men hvordan skal vi få til en god løsning for kryssing av Romsdalsfjorden?  Her er jeg mer usikker.  Skal vi ødelegge for skipstrafikken til Åndalsnes?  Det aller verste med denne løsningen er at den vil ødelegge Veøya som kulturskatt.

Møreaksen er idemessig interessant.  Den gir kort vei til Ålesundsregionen.  Den binder Midsund og Aukra kommuner til fastlandet.  Det er et paradoks at Sandøy kommune som ligger langt til havs får fastlandsforbindelse før disse to kommunene.  Men Møreaksen er med de løsninger som er kommet fram svindyr.  Kostnadene må betydelig ned.

Får vi en forbindelse over Julsundet, bør E39 fortsette nordover gjennom Fræna/Eide.  Molde er i praksis integrert med Fræna/Eide når det gjelder arbeidsplasser.  Dette burde ha avspeilet seg i politikken også.

For Møreaksen diskuterer vi en bro over Julsundet og tunnel under Romsdalsfjorden.  Løsningen over Tautra kan virke fornuftig, men på kartet er jo fjorden smalere lenger ut.  Vi bør også vurdere rørtunneler, flyteløsninger, ny teknologi og selvkjørende ferger. Hvis vi kunne korte inn fergestrekningen med selvstyrte, elektriske ferger, kunne disse fergene gå med f.eks. 10 minutters mellomrom.

Pensjonist Torkell Hatlebakk