LESERINNLEGG

Morgendagens Molde

Rådmannen har til kommunestyret den 16. november innstilt å gå inn for sak 68/17 – Vurdering av løsning E39 øst for Bolsønes. Dette kommer jeg til å slutte meg til, skriver Britt Janne Tennøy.

Alleen langs E39 ved Retiro.  Foto: Øystei Bjerkeland

Britt Janne Tennøy  Foto: Bjørg Irene Hovde

Leserinnlegg

Vi skal sammen løse dagens og morgendagens trafikkutfordringer i Molde. Nå er det på tide at vi legger til rette for god flyt for bilistene, næringslivet, myke trafikanter, og ikke minst kollektivtrafikken. Miljø og klima er et viktig perspektiv enten vi liker det eller ei.

Skal morgendagen kunne være bærekraftig og grønn slik vi ønsker, må vi ta med oss dette aspektet når vi planlegger. Dårlige veier er dårlige veier, og de gagner ingen – hverken biler eller kollektivtransporten. Vi oppnår hverken lavere utslipp eller tryggere veier for barna på skoleveien ved å fastholde gårsdagens veiløsning.

I flere innlegg tviler mange på at vi politikere har nok kompetanse til å ta de riktige beslutningene. Det er jeg helt enig i. Det er derfor vi har bedt om en faglig begrunnelse fra ekspertene i denne saken, og det har vi nå fått fra Statens Vegvesen. Det er denne faglige vurderingen vi nå skal ta stilling til, og som vi etter min mening bør forholde oss til.

E39 Bolsønes – Årø er prioritert i NTP (Nasjonal Transportplan) 2018 – 2029. Prislappen er på 2100 millioner, der 900 av disse er statlige midler. De resterende 1200 millionene må finansieres av bompenger. En forutsetning for at vi i det hele tatt skal motta midler fra Stortinget, er at det legges bedre til rette for kollektivtrafikken.

Hvis vi skulle gå for tunnel på denne strekningen, vil det koste oss 500 millioner mer enn dagens løsning. I tillegg vil 900 millioner i statlige midler falle bort. Det vil si at en tunnelløsning blir 1400 millioner dyrere totalt.

Statens vegvesen sin konklusjon er at fire felt i dagen er den beste løsningen. Dette fordi denne løsningen kommer hele byen til gode.

Skulle vi velge å si nei til en fire-felts løsning i dagen, betyr det altså at Bypakke Molde faller ut av NTP. Det er blir ikke mulig å få finansiert tunnelløsninger i NTP 2018 – 2029. Hele regningen vil i så fall sendes til bilistene.

At vi vil miste midler fra staten på 900 millioner, gjør at vi bare kan glemme tidenes satsing på kollektivtrafikk og en tryggere vei for barn og andre myke trafikanter. For Moldes del betyr det rykk tilbake til start, som antageligvis betyr 20 nye år før vi igjen kan regne med å komme med i NTP. Det betyr mest sannsynlig en forsinkelse i bypakken, og et dårligere miljø i fremtiden.

Det er viktig at alle engasjerer seg i selve detaljreguleringen som skal ut på høring om det blir flertall for dette forslaget. Det er da vi vil finne best mulige løsning for hele byen. Den nye veiløsningen kan bli veldig fin med mye grønt og midtrabatter, men da må vi få plass i NTP.

Det er viktig at vi som bor i Molde kommer med gode innspill. Vi kan for eksempel fylle ut mer i sjøen, og lage en lekker promenade helt nede ved strandkanten. Her finnes mange muligheter, men løsningene må vi finne sammen. Uavhengig av hvordan vi gjør det, må det statlige midler på plass for at vi i fremtiden skal være bærekraftige og grønne.

Jeg ønsker det aller beste for Molde. Min intensjon er å bidra til å gjøre byen vår enda bedre, for alle!


Britt Janne Tennøy, Molde Høyre

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook