LESERINNLEGG

Retningsvalget

Stortingsrepresentant Else-May Botten fra Arbeiderpartiet.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Leserinnlegg

Årets stortingsvalg er både et veivalg og et verdivalg, for Møre og Romsdal og for Norge. Det er et veivalg i den praktiske politikken, som at eldreomsorg er viktigere enn skattekutt.  Men også et valg om verdier, om hvem vi ønsker å være.

Etter fire år med Frp og Høyre har vi den laveste sysselsettingen på 20 år. Flere unge mennesker kommer aldri inn på arbeidsmarkedet. De gir opp. Det er alvorlig, fordi arbeid gir mening og selvrespekt for hver enkelt av oss. Fordi en egen inntekt stiller kvinner på likefot med menn. Fordi arbeid til alle er det aller viktigste for å bevare små forskjeller.  Fordi innvandrere på arbeidsplassen lærer seg norsk og de lærer om Norge. De lærer at i dette landet betaler vi for helsehjelp, felles skole og eldreomsorg gjennom arbeid og bidra på skattedugnaden. I vårt samfunn er arbeid nøkkelen. Selve universalnøkkelen. Derfor skal en regjering ledet av Arbeiderpartiet igjen gjøre arbeid til alle til jobb nummer én.

Så hvordan får vi jobbveksten opp? Vi politikere skaper ikke jobbene, det gjøres i bedrifter, nye og gamle. Men høyrepartiene og Arbeiderpartiet er uenige om hva det offentlige bør gjøre for å legge til rette for nye jobber i Norge. Vi har de siste fire årene sett at trygg økonomisk styring ikke er en selvfølge. I Arbeiderpartiet vet vi at gode, generelle rammebetingelser for næringslivet er avgjørende. Men vi vet også mer.

Arbeiderpartiet skal skape trygge og faste jobber. I mange OECD-land er over halvparten av nye jobber utrygge, midlertidige jobber. Vi må stanse en utvikling hvor store forskjeller på arbeidsmarkedet blir til dype kløfter i samfunnet. Da må vi først bytte ut Frp og Høyre-regjeringen som svekker arbeidsmiljøloven. Vi må bidra til at flere organiserer seg og vi skal doble fagforeningsfradraget på fire år. Vi skal forby uverdige løsarbeiderkontrakter og vi skal fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser. Kort og godt så skal vi skape nye og trygge jobber.

Arbeiderpartiet skal satse på våre barn og unge. Et samfunn hvor flere lettere faller utenfor, gjør det enda viktigere med en god og trygg skole for alle. Det er en av de aller viktigste fellesoppgavene våre. Og vi mislykkes i dag. Når 1 av 4 unger ikke klarer å fullføre 13 år på skolen, da er det noe som svikter. Det er imidlertid ikke barnas og de unges feil. Her er det vi voksne som må ta ansvar.

Arbeiderpartiet skal også vare på våre eldste. Vi skal bygge flere moderne sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Vi skal gjennomføre en reform for kvalitet i eldrehelse. Men vi må også legge til rette for at det er trygt og godt for de eldre å bo hjemme så lenge de vil. Derfor skal vi satse på de ansatte i hjemmetjenesten og investere mer i velferdsteknologi.

Skal vi få til alt dette, så trenger vi også din stemme. Sammen skal vi skape nye og trygge jobber, få til tidlig innsats for de unge og god omsorg for våre eldre. Årets valg er et veivalg, men også et verdivalg. Det handler om hva slags Norge vi vil ha. Det står mellom to tydelige alternativer. Et Norge der høyrepartiene styrer i fire nye år. Eller et Norge der Arbeiderpartiet tar ansvar. Vi er klare til å ta ansvar for en fremtid sammen. En fremtid der alle skal med.  Godt valg!

Else-May Botten, stortingskandidat for Ap