LESERINNLEGG

Bedre skole med AP

– Kan være mulig å få på plass 16 nye lærere bare her i Molde, skriver Else-May Botten og Sidsel Rykhus.
Leserinnlegg

Når du kommer på skolen og skal lære er det viktig at skolen oppleves som et godt sted å være og har gode læreforhold. Da trenger du at læreren har tid til deg, at det er ro i klassen, at du trives i klassen og at du greier å konsentrere deg om det du skal. Kunnskapen du skal lære i dag er viktig for å forstå det du skal lære senere. Alt dette vet du helt sikkert.

Men, har du tenkt på at din skolehverdag og dine barns skolehverdag påvirkes av hvordan vi politikere fører vår politikk?

Vi representerer Arbeiderpartiet og vi ønsker å ansette 3000 flere lærere i skolen de neste fire årene. Vi trenger flinke lærere og nok lærere for å kunne tilby en god skole. Her i Molde, vil vi ta dette med oss og vi ser at det kan være mulig å få på plass 16 nye lærere bare her i kommunen.

Skolestart er spennende tider både for elever og lærere. Vi ønsker å sende deg en informasjon om hva vil vi gjøre enda bedre rundt dine barns undervisningssituasjon framover.

Arbeiderpartiet vil:

• Ha en lese-, skrive-, regnegaranti

• Sikre enda bedre kvalitet og kompetanse i barnehagen med 50 % barnehagelærere

• Gjøre SFO til en aktivitetsskole med mer tid til kultur, fysisk aktivitet, tettere oppfølging av elever og innføre en makspris.

• Ansette 3000 flere lærere i skolen, hvor kommunene får rammer for 2000 ekstra undervisningsårsverk ut over de om lag 1000 flere lærere som trengs for å dekke økende elevtall.

• Flere yrkesgrupper må inn for å styrke skoletilbudet, som barne- og ungdomsarbeidere, miljøarbeidere og vi må styrke skolehelsetjenesten.

• Kunnskap om psykisk helse må inn i skolens fag, slik at barn og unge får en helhetlig opplæring om kroppens fysiske og psykiske helse. Og vi må få mer om dette inn i opplæringen i lærerutdanningene.

Sidsel Rykhus, varaordfører i Molde for AP

Else-May Botten, stortingskandidat for AP

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook