LESERINNLEGG

Ap vil bygge fellessykehus!

Else-May Botten, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal. Bildet er tatt ved en annen anledning.  Foto: Bjørn Brunvoll

Leserinnlegg

Vi vil få finansieringen på plass så fort som mulig, noe som betyr startkapital i neste års statsbudsjett. Helge Orten skaper usikkerhet rundt innholdet i sykehuset, og antyder at Høyre er fornøyd selv om vi ikke får en fullverdig barneavdeling. Det er ikke Arbeiderpartiet.

Statsministeren lover oppstartslån til fellessykehuset i budsjettet for 2018. Det skulle bare mangle.  Men, det gjenstår å se hvilke rammer regjeringen legger inn for sykehusene generelt og til fellessykehuset vårt spesielt. Blir budsjettet for svakt, går det utover innholdet i sykehuset.

Hele ideen bak fellessykehus var at man raskt skulle realisere nytt felles bygg som skulle samle kompetanse og tilbud, til pasientenes beste. Slik vi bygger sykehus i Norge er det vanlig å lage en konseptfaserapport først. Det er gjort for fellessykehuset på Hjelset nå. Deretter sikres man oppstartslån.

Vi vil ikke rokke ved denne prosessen, men Arbeiderpartiet mener det er viktig at helseforetaket og regjeringen får ut informasjon rundt dimensjoneringen til det nye sykehuset, samt bekrefte om det blir barneavdeling eller ikke. For oss har det vært en forutsetning fra starten å kunne opprettholde totalen i de funksjonene Nordmøre og Romsdal har tilsammen. Det bør være fullt mulig å komme med den type saksopplysninger før saken skal opp i Stortinget. Jeg merker meg at hverken Erna Solberg eller Helge Orten nevner barneavdeling eller krav til funksjoner i møtet med Espen Remme i intervjuet i Romsdals budstikke.

Vi vil ha spaden i jorda så raskt som mulig! Det fortjener pasientene, ansatte og innbyggerne på Nordmøre og i Romsdal.

Arbeiderpartiet forventer at helsetilbudene dimensjoneres for framtida, hvor det bl.a. tas høyde for den kraftige økningen av eldre. Befolkningen må kunne forvente trygge, gode og forutsigbare helsetjenester fra sitt helseforetak. Jeg forventer at helseministeren er tett på planene rundt sykehuset og ut fra dette også kan informere Stortinget om hovedtrekkene i innholdet før finansieringen skal vedtas.

Vi i Ap forventer solide budsjettrammer for sykehusene i 2018. Regjeringen har til nå ikke holdt sine økonomiske lovnader til sykehusene, mens Arbeiderpartiet har levert i alle sine alternative budsjett ut fra hva vi sa før valget 2013.

Jeg har merket meg i intervjuet med Solberg at hun sa at Molde fortjener nytt sykehus. Ja, Molde fortjener et nytt sykehus, men jeg må få minne statsministeren om at fellessykehuset, skal være for hele befolkningen på Nordmøre og i Romsdal. Og at vi alle har forventninger om gode helsetjenester også framover.

Else-May Botten, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook