LESERINNLEGG

Åpent brev til de politiske partiene i M&R

Leserinnlegg

Som vi har påpekt gjennom kronikker i avisene gjennom sommeren, så er der en del kritiske momenter i forhold til veien frem til KVU i 2011. Dette spesielt når det gjelder hvem som har vært med i prosessene, trafikktall på hvor man skal ved å krysse Romsdalsfjorden, feilinformasjon om verneinteresser på Veøya, ensidig fokus på undersjøiske tunneler og lemfeldig avfeiing av eneste oversjøiske løsning.

I tillegg har det i ettertid kommet frem nye momenter som fellessykehus på Hjelset og hele 5,5 mil med tunneler på strekningen Ålesund – Molde. Noe som er over 60% av strekningen i tunneler, som igjen gir ca 40 min i tunnel med en hastighet på 90 km/t. Frem til nå er Møreaksen forespeilet til å være hele strekningen Ålesund – Molde med 110 km/t. Det viser seg nå at Møreaksen er bare fastlandsforbindelse for Midsund i to retninger til 14,5 mrd.,og plassering av nasjonal stamvei gjennom sentrumsområdene i både Vestnes og Molde med 9 rundkjøringer og flere 50-soner. Evt nye traseer på begge sider av Romsdalsfjorden blir 2-felt vei gjennom tunneler med hastighet på 80-90 km/t. Ikke så veldig fremtidsrettet altså.

Alt dette medfører at målet med fergefri E39 under Romsdalsfjorden ikke oppnår målene med under en time mellom byene, og at den skal ha en moderne og miljøvennlig løsning. Bompengesatsene blir så høye at noen bo-/arbeidsmakedsutveksling blir en ren utopi. Med å dele opp prosjektet som tiltenkt, blir det nesten evig med bompenger der den ene bompengestrekningen overtar for den andre, og det tar evigheter før man kan se noe av samfunnsnytten.

Romsdalsaksen AS ønsker i forkant av kommende Stortingsvalg å spørre de politiske partiene i fylket følgende spørsmål som vi mener er relevant for alle velgerne som har vist seg å være veldig opptatt av dette spørsmålet:

1. Det gis inntrykk av at de politiske partiene i fylket bare er opptatt av å skaffe samferdselsmilliarder til fylket uten å ta hensyn til miljø, sikkerhet og samfunnsnytte. Er ditt parti slik? Eller åpnes det for å diskutere planer dersom nye og bedre samferdselsløsninger dukker opp?

2. Fagetater og befolkning ønsker ikke flere undersjøiske tunneler, med grunnlag i både sikkerhet, økonomi og oppnå tilfredsstillende pålitelighet med tanke på åpne tunneler. Er det ikke da naturlig å unngå disse dersom det er mulig? Spesielt dersom alternative løsninger blir langt rimeligere å bygge ut og drifte?

3. I forrige årtusen kunne det være politisk viktig med å plassere veier gjennom tettbebyggelsen, men det er det ikke nå. Hverken ute i verden eller i resten av landet ønsker man de nasjonale stamveier gjennom tettbebyggelsen: Hvilke gode grunner er det for å gjøre det i dette tilfellet, og som ikke Romsdalsaksen oppnår? (Strekningen Ålesund-Årø blir ca samme strekningen MA/RA)

4. Med 430 nye høydemeter i forbindelse med den planlagte undersjøiske tunnelen, blir det stor utfordring for tungtransporten spesielt. Hva tenker dere om miljø og kostnader med en slik løsning der det vil gå med ca 35 liter diesel ekstra/tur for tungtransporten (10 mill liter/år ved ÅDT på 4.000) ?

5. Tunnelbrann er noe av det verste en bilist kan komme ut for, og er en stor utfordring for tungtransporten og turistene med bobiler og campingvogner spesielt. Med alle tunnelbrannene de siste årene i mente, hvordan ser dere på det å anlegge 5,5 mil med nye tunneler på strekningen Ålesund - Molde? PS: Vi er klar over at det planlegges med doble løp og overvåkingssystemer, men i forhold til oversjøisk ute i fri luft vil tunneler aldri komme i nærheten sikkerhetsmessig i tilfelle branntilløp og ulykker generelt.

6. Regjeringen krever at kostnadene skal ned for fergefri E39, så for valgt løsning betyr det stykkevis og delt løsning for strekningen Ålesund – Molde, langt lavere standard enn forespeilet, høye bompenger i mange etapper osv. Noe helt annet enn det som var ute på høring i 2011. Hvordan stiller deres parti til slike store endringer etter høringsrunden når dere ser den store motstanden mot valgt løsning?

7. Rauma anses ikke som en del av bo-/armeidsmarkedsregionen i forbindelse med KVU og fergefri E39. Samtidig er Langfjordforbindelsen lagt død, og det ser ikke ut til å være så mange som har tro på at mange flere veimilliarder tilfaller fylket dersom man bruker 40 mrd på strekningen Ålesund- Molde. Heller ikke Halsafjorden, Hafast eller noen av de 10-15 andre prosjektene det planlegges som bompengeprosjekter i området. Romsdalsaksen sin løsning dekker begge behovene for fergefri fjordkryssing som gir Molde/Nordmøre ”fastlandsforbindelse” mot Østlandet og samtidig til Sunnmøres Eksportveg E136. Romsdalsaksen gir kortere avstander både langs nord-sør-aksen og langs øst-vestaksen, og bidrar dermed bedre til å binde regioner og landsdeler sammen.

8. Betyr dobbel fastlandsforbindelse til Midsund med knappe 2.000 innbyggere så mye for fylket at dere går inn for alle de negative aspektene med kostnad, miljø og sikkerhet uten å først få realitetsbehandlet en miljøvennlig trafikksikker og rimelig løsning som Romsdalsaksen?

Styret i Romsdalsaksen AS

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook