LESERINNLEGG

Uten betydning med et sykehus på Nordmøre?

- Å flytte sykehuset fra Nordmøre til et fellessykehus i Romsdal fjerner arbeidsplasser for spisskompetanse, skriver Steinar Berge.

  Foto: Marit Heiene

Leserinnlegg

Rasmus Rasmussen, amanuensis ved Høyskolen i Molde, hevder i et svarinnlegg i avisene: ”At bruk av arbeidsplasser ikke et relevant argument vedrørende lokalisering av sykehus fordi det ignorerer pasientene. Et sykehus lokaliseres med hensyn til de syke, ikke av hensyn til arbeidsplasser for de friske”. Ja, men å flytte sykehuset fra Nordmøre til et fellessykehus i Romsdal fjerner arbeidsplasser for spisskompetanse i diagnostisering og behandling: Røntgenologer, kirurger, gynekologer, jordmødre, operasjonssykepleiere, anestesisykepleiere osv. Mener han det er av hensyn til pasientene på Nordmøre? Han sier det er ”kynisk” av meg å si at dette er galt. Jeg nevnte at sykehuset i Kristiansund er den største arbeidsplassen etter kommunen og Vestbase, og at Nordmøre nærmest blir sløyet for statlige arbeidsplasser når politimesteren med stab blir flyttet til Ålesund og sykehuset  til Molde.

Det er to argumenter som brukes for fellessykehus: Bedre kvalitet og bedre økonomi, begge er feil. Tror Rasmussen den medisinske behandling og pleie av pasientene blir  bedre ved å flytte syke nordmøringer, akutt-tilfeller og fødende til Oppdøl? Dette benekter han sterkt, og beskylder meg for en skammelig og uredelig debatteknikk.(!) Da må det vel være økonomien han mener blir bedre?

Til Rasmussens opplysning blir kostnadene ofte dårligere pr DRG-enhet (kostnadsmålet for sykehus) ved sentralisering. Det vises også til ”hovedstadsprosessen”, der Oslo Universitetssykehus (OUS) skulle sentraliseres til et ”clustersykehus”. Rikshospitalet, Ullevål sykehus og Radiumhospitalet skulle samles på Gaustad og Aker sykehus nedlegges. Jeg var nestleder i Kommunenes Interesseorganisasjon for Lokalsykehusene (KIL). Vi kom i 2010 med sterke advarsler om de feilaktige forutsetninger som de Regionale Helseforetakene bygde på ved sentralisering av lokalsykehus og nedleggelse av Aker sykehus. Da presentasjonen var over utbrøt statssekretær i Helsedepartementet Roger Ingebrigtsen (Ap): ”Typisk bestillingsverk!” Det viste seg at advarslene våre var korrekte. Det globale konsulentfirmaet McKinsey anslo i 2009 at OUS-fusjonen ville gi en årlig gevinst på 800–900 mill. kr! Ved årsskiftet 2012 var akkumulert underskudd blitt vel 3 milliarder kr! Påløpte konsulenthonorarer var nesten 3 milliarder!

For å gjøre en lang historie kort: I november 2013 slaktet Riksrevisjonen og Legeforeningen hele ”Hovedstadsprosessen”, både økonomisk og faglig. A-hus på Lørenskog kunne ikke håndtere pasientøkingen fra den påbegynte nedleggelse av Aker sykehus. Pasientene ble plassert på korridorer og i skyllerom. Økonomien var blitt katastrofal. Hele greia ble stoppet. Nedleggingen av Aker sykehus ble stanset og sykehuset ble besluttet utbygget. Radiumhospitalet ble besluttet utbygget der det lå på Montebello. En kostbar kuriositet: I 2011 ble Odd Chr. Hansen, mangeårig sjef for McKinsey, kalt ”Gudfaren” i  dette konsulentmiljøet, oppnevnt som nestleder i styret for OUS. Snakk om å sette bukken til å passe havresekken. Man stappet like godt hele bukken ned i havresekken! Dette kan Rasmus Rasmussen lese på internett.

Vi må ikke her i fylket få en lignende skandale.  Kalde føtter for hva konsulent-”ekspertene” hittil har ”prestert” har rammet politikerne i et valgår. Det viser fredingen av lokalsykehusene i Odda, Narvik, Lofoten og Flekkefjord! Kristiansund sykehus er større enn disse, med større opptaksområde, flere ferjer og et minst like utfordrende værlag! Vi må stå på! Dette valget gjelder ikke partiene vi tilhører, det gjelder lokalsykehusene, deriblant vårt! Om fire nye år kan vi vende tilbake til partiene vi føler oss hjemme i, hvis de med en tenkepause på fire år har klart å ta til vettet!

Steinar Berge