LESERINNLEGG

Nesset ... Kommunen som ber om å bli Norges giftkommune!

Man kan knapt tro det er sant ...

Stein Brubæk, leder i Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag 

Leserinnlegg

Men det finnes altså en kommune som BER om å få etablert Norges-historiens største giftdeponi innenfor sine grenser. Man vil fylle opp fjellhaller med uorganisk farlig avfall i mengder som knapt noen i dag kan forestille seg. Haller med en bredde på 25 meter, 50 meter høye og 300 meter lange, som hver kan ta imot 500.000 tonn gift. Rekker med haller innover fjellet.

Man argumenterer sterkt om at lagringen vil være sikker mht avrenning og annen forurensing. Hvor gode erfaringer har vi fra industrivirksomhet på Raudsand og sikkerhet om at ting går som planlagt?? Hvorfor skal vi tro på at det går bra denne gangen?

Uansett sikkerhet ... hva gjør dette med omdømmet til Nesset? Hvem vil bosette seg i nærheten av et slik giftdeponi? Hva skjer med verdien på de husa som ligger i nærheten i dag? Hva vil skje med omdømmet for de som driver matproduksjon eller grønt reiseliv i området, nabokommuner eller for så vidt hele Vestlandet hvor båtene skal passere når de frakter alt dette farlige avfallet til anlegget?

Vi har allerede hørt hvordan oppdrettsnæringen antyder at de må flytte ut av Sunndalsfjorden; en nasjonal laksefjord. Hva med de som ellers produserer mat eller drikke? Er reiselivet på Vestlandet klar over hva som skjer? Hva gjør dette med omdømmet til reiselivssatsingen? Kan virkelig en kommune påføre en hel landsdel et så stort handicap med hensyn til å utvikle et bærekraftig og grønt næringsliv?

Det er tydelig at Nesset ikke skjønner innholdet i begrepet «det grønne skiftet». Bærekraftig matproduksjon og grønt reiseliv er tiltenkt å være noen av de næringer som i fremtiden skal ta over for forurensende industri. Med enorme mengder av giftig avfall i bakken kan man glemme slike arbeidsplasser. Det er også for meg et tankekors at Nesset tør gjøre dette overfor sin egen befolkning. Rekken med haller i bakken vil tilslutt komme skremmende nær fjellet under Mørkvatnet, drikkevannskilden til kommune. Jeg tror at en geolog vil kunne sjokkere befolkningen i Nesset dersom han forteller om vannets uberegnelige veier i grunnen, ikke minst i forhold til de utallige grunnvannsbrønner som finnes i området.

Nå må man få satt en stopper for å spille hasard med miljøet vårt og helsen til våre etterkommere.  Vi kan ikke tillate oss å bare se 50 år frem i tid….vi må tilrettelegge for at det skal være mulig å leve her i ytterligere tusener av år.

Stein Brubæk

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook