LESERINNLEGG

«Møreaksen bygges på solid grunn»

Harald Espeland: – Nå er tiden inne for gjennomføring

Harald Espeland er daglig leder i Møreaksen AS 

Leserinnlegg

Etter mange, mange år med grundig planlegging og stor innsats fra mange hold blir det nå endelig vedtatt i Stortinget at byggingen av Møreaksen kan starte opp i 2022-2023. Det vil bety at Ålesundregionen og Molderegionen smelter sammen i et fantastisk attraktivt og interessant sted å arbeide og bo.

Dette er svært viktig for å styrke regionen vår for fremtiden. Når Hafast i tillegg kobler på Søre Sunnmøre, styrkes bo- og arbeidsmarkedet ytterligere. Byggingen av Møreaksen, selve kryssingen av fjorden med bro og tunnel, kunne vært startet opp tidligere enn 2022.

Men det er behov for at detaljene rundt veiløsning forbi Molde også kommer på plass: Strekningen Molde-Vik (i Vestnes) skal ifølge Nasjonal Transportplan sees som en helhet.

Solid grunnlag

Det er en formidabel mengde utredninger og planer som ligger til grunn for vedtaket om Møreaksen. Planlegging av veiprosjekter tar tid her til lands. Noen vil nok (med rette?) også kunne hevde at det tar for lang tid. Samtidig sikrer en slik planprosess et solid beslutningsgrunnlag. Her er et lite utdrag av noen viktige milepæler som ligger til grunn for at Møreaksen nå skal bygges:

• Arbeidet med Møreaksen har røtter tilbake til 1987 da selskapet Haram-Midsund-Aukra Tunnelselskap ble stiftet. Den gangen så man for seg en ytre trasé som bl.a. gikk fra Midsund/Dryna til Brattvåg i Haram. Det var først på starten av 2000-tallet at dagens Møreaksen tok form.

• «Temaplan samferdsel: Fergefri E39 gjennom Møre og Romsdal», ved Møre og Romsdal fylkeskommune (2006-2011). Konklusjon: Møreaksen er beste trasévalg.

• Konseptvalgutredning (KVU), ved Statens Vegvesen (ferdigstilt 2011). Konklusjon: Møreaksen er beste trasévalg.

• Enstemmig høringsuttalelse fra fylkestinget i Møre og Romsdal om trasévalg iht KVU.

• Kvalitetssikring 1 (KS1), ved Terramar/Oslo Economics (ferdigstilt 2012). Konklusjon: Møreaksen er beste trasévalg.

• Departementsbehandling av KVU og KS1 (2012-2014). Konklusjon i april 2014: Møreaksen vedtas som trasé.

• Nasjonal Transportplan 2014-2023: Ambisjonen om Fergefri E39 vedtas i Stortinget juni 2013.

• Vedtatt kommunedelplan for Møreaksen (fjordkryssing) i Vestnes kommune, Midsund kommune og Molde kommune. Kommunedelplanen er også vedtatt i Aukra kommune, da den omfatter fylkesveiprosjektet Kjerringsundet som kobler Otrøya og Gossen sammen.

• Statens Vegvesen gjennomfører omfattende arbeid med vindmålinger, grunnboringer m.m. Ved utgangen av 2017 har Staten totalt investert ca kr 200 millioner på undersøkelser og planlegging av Møreaksen.

• Reguleringsplan for Møreaksen (fjordkryssing) vedtas høsten 2016 i Vestnes kommune, Midsund kommune og Molde kommune.

• Utviklingsstrategi for utbetra og ferjefri E39: Grunnlagsdokument til NTP. Lagt frem av Vegdirektoratet i februar 2016. Foreslått oppstart på Møreaksen i 2019.

• Høringsuttalelse fra fylkestinget i Møre og Romsdal til NTP: Juni 2016. Prioriterer Møreaksen på topp av fjordkryssingene på E39.

• Nasjonal Transportplan 2018-2029 (NTP): Vedtas i Stortinget våren 2017. Oppstart på byggingen av Møreaksen blir i 2022-2023.

Endelig er tiden inne for gjennomføring og styrking av regionen vår.

Harald Espeland, daglig leder, Møreaksen AS

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook