LESERINNLEGG

Kynisk, Rasmus Rasmussen?

– Jeg kan berolige deg med at legene og sykepleierne ved sykehuset i Kristiansund er like gode som i Molde, skriver Steinar Berge.
Leserinnlegg

Fylkesordfører Jon Aasen ble intervjuet i Tidens Krav 24.2. der han ville «korrigere en oppfatning av at Kristiansund er langt dårligere enn andre» når det gjelder fylkeskommunale arbeidsplasser. Statistikken han brukte ga et misvisende bilde, og han nevnte heller ikke statlig finansierte arbeidsplasser. Jeg ville gjerne ha dette nærmere forklart.

Det er ikke det minste underlig at Molde har langt flere fylkeskommunale arbeidsplasser enn Kristiansund og Ålesund, fylkesadministrasjonen er jo der. Situasjonen er en helt annen når det gjelder statlige arbeidsplasser. Der dreier det seg om høyskoler, politi, sykehus, veivesen osv. Når sykehuset i Kristiansund går til Molde og politimesteren med stab går til Ålesund, til sammen ca. 700 arbeidsplasser, så blir det ikke stort igjen her på Nordmøre.

Da hopper Rasmus Rasmussen inn i debatten og kaller meg kynisk! Han kaller meg kynisk fordi arbeidsplasser i Kristiansund (sitat) «er et argument som ignorerer pasientene» (sitat slutt). Det kan nødvendigvis ikke bety annet enn at han mener den medisinske behandlingen og pleien av pasientene blir langt bedre ved å flytte sykehuset og syke nordmøringer, også de tiltrengende øyeblikkelig hjelp, og fødende til Oppdøl!

Jeg kan berolige deg Rasmussen med at legene og sykepleierne ved sykehuset i Kristiansund er like gode som i Molde. Jeg har de beste erfaringer med begge sykehus, både som lege og som pasient. Det jeg undrer meg over er at du, som er 1. amanuensis ved Høyskolen, kan argumentere slik. Synes du selv du er saklig? Eller synes du at reisen fra Nordmøre til Oppdøl setter en ekstra flott spiss på omstendigheten både for syke og fødende nordmøringer? Da tror jeg du tar feil. Du argumenterte langt bedre da du gikk inn for to sykehus, så jeg ønsker deg god bedring i så måte.

Steinar Berge

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook