LESERINNLEGG

Nei, Norge er ikke et kristent land

Fylkesstyremedlem i AUF ut mot KRLE-faget.
Leserinnlegg

”Norge er et kristent land bygd opp av kristne verdier” er noe jeg hører alt for ofte i mange sammenhenger. Jeg har hørt det når mennesker argumenterer for hvorfor det bør være forbudt å praktisere andre religioner enn kristendom i Norge. Jeg hørte det da kirkemøtet i januar vedtok at homofile kan gifte seg i kirken, men jeg har hørt det oftest som et argument på hvorfor vi bør beholde K-en i KRLE.

KRLE er navnet på dagens religionsfag (tidligere RLE) på skoler i landet, KRLE står for Kristendom, Religion, Livssyn og Etikk. Omlag halvparten av religionsundervisningen skal nå handle om kristendom, mens de andre religionene blir fordelt over den andre halvparten. De fleste argumenterer for dette med at kristendommen har vært viktig for den norske historien, men om det skal være sånn at religioner som har påvirket den norske historien skal settes høyest, syns jeg det er trist at åsatru er bare å finne noen få sider i norskboka. Innføringen av den ekstra K-en i fagnavnet har sendt et signal om at kristendommen er viktigere og riktigere enn andre religioner og livssyn. Slik kan vi ikke ha det i et multikulturelt og mangfoldig Norge.

Ikke bare er argumentet om at Norge er et kristent land bygd opp av kristne verdier et dårlig argument i denne saken, det er også helt feil. De som legger frem slike argumenter for å skremme folk av annen tro eller ikke-troende unna glemmer noe veldig viktig; nemlig arbeiderbevegelsen. Arbeiderbevegelsen har siden midten av 1800-tallet stått på for et bedre, og mer barmhjertig samfunn. Dette gjorde de ved å organisere seg og stå sammen for et bedre samfunn og legge press på politikere til å innføre mer sikkerhet og trygghet i arbeidsforhold og lønnsforhold.

I etterkrigstiden fikk Arbeiderpartiet flertall på Stortinget. De borgerlige partiene var engstelige for hva AP kom til å bruke makten på, men for AP var det ganske klart hva de skulle gjøre, de skulle bygge opp landet etter krigen. Noe de lyktes med. Fra krigens slutt i 1945 frem til omtrent 1970 opplevde Norge en sterk vekst på nesten alle områder av samfunnslivet. Samtidig fikk man betydelige sosiale og geografiske strukturendringer.

Norge har heller ikke bare vært et kristent land siden Grunnlovsendringen i 2012, en endring som innebærer en ny organisering av forholdet mellom Den norske kirke og stat. Endringene innebar at den evangelisk- lutherske religion ikke lenger skal være statens offisielle religion. Norge er et flerkulturelt land hvor vi setter pris på alle religioner og kulturer, og tvinger ingen til å måtte tro på noe. I Norge feirer man andre religioner og kulturer på lik linje med kristendommen, kanskje vi da også burde lære om andre religioner og kulturer på lik linje som vi lærer kristendom?

Så er det slik at vi bør lære mer om kristendommen, fordi den er viktig for Norges historie? Jeg sier nei, Norge var nemlig ikke bygd opp av kristne verdier, Norge var bygd opp av våre arbeidere.