LESERINNLEGG

Gjemnes = Nordmøre – Fake news ?

Jon Hals: Det de serverer er i beste fall i Trumps ånd, og er en alternativ sannhet.
Leserinnlegg

Innbyggerne i Gjemnes fikk for en stund siden en brosjyre i posten fra nevnte organisasjon. Hensikten med å gi ut denne nå, når kommunestyret dessverre har sagt ja til å stå alene og Stortinget ikke vil tvangsgifte Gjemnes med Molde er det mange som ikke skjønner vitsen med, men ,men.

Fake News? Nei, tallene de opererer med står sikkert en plass i telefonundersøkelsen, men det de serverer er i beste fall i Trumps ånd og er, som han sier, en alternativ sannhet.

Det pussige er at mange av de samme personene som står bak Gjemnes=Nordmøre IKKE ville akseptere telefonundersøkelsen, men forlangte en folkeavstemming og det fikk de, men nå vil de ikke anerkjenne den likevel. Det er ikke rart at svært mange rister på hodet og smiler.

Hva er det som er mest korrekt? Er det en telefonundersøkelse eller er det en folkeavstemming? Det skal vel mye til for å mene at noe annet enn en folkeavstemming er det som er riktig. Det må selv Gjemnes= Nordmøre akseptere, eller….? Likevel bruker de noen utvalgte tall fra telefonundersøkelsen og presenterer de for å være en sannhet. De undervurderer til de grader innbyggerne og viser på denne måten at de ikke respekterer demokratiet – når innbyggerne i en kommune skal si sitt må ALLE i HELE kommunen telle med, noe annet kan jo ikke gå an! Her er de i godt selskap med kristiansundspolitikeren Farstad fra Venstre – han sa at tallene sprikte i alle retninger, stakkars mann, kan han ikke lese innad? Og slike skal bestemme over oss! Han går imot de unges ønske i Gjemnes og støtter de eldre. Hvorfor? Det er Venstrepolitikk i praksis. Han kunne jo bare ha ringt ordføreren vår så hadde han fått forklart resultatet på en enkel måte.

Hva sier så folkeavstemmingen? Iflg. de offisielle tallene så er de som følger:

Det var 1305 personer som stemte. Av de var det 613 som ville ha en større kommune ( 47%) og 666 ( 51 %) som fortsatt ville at vi skal bestå som egen kommune. Det var altså kun 53 stemmers overvekt og det etter en stor innsats og mobilisering fra Gjemnes=Nordmøre.

Av de som ville ha en større kommune var det hele 407 stykker som vil til Molde ( 66,4 %) og 205 (34,6%) ville til Kr.sund. Det sier jo sitt. Skulle jeg ha fulgt Gjemnes= Nordmøre sin måte å informere på hadde jeg stoppet her, men i anstendighetens navn gjør jeg ikke det, det ville i beste fall også ha vært en alternativ sannhet. Derfor tar jeg med hele resultatet som er:

Når en tar med ALLE i HELE kommunen så var det 655 stk. som vil til Molde ( 50%)

og 589 stk ( 45%) som ville til Kr.sund.  5% stemte blankt. Det sier folkeavstemmingen og er sannheten. I tillegg er det godt kjent at Gjemnes=Nordmøre-grupperingen mobiliserte også ved folkeavstemmingen og fikk og uttelling, men likevel sier flertallet av innbyggerne at de velger Molde dersom vi ikke skal bestå som egen kommune. Flere og flere vil nok tvile på det siste når politikerne skal forsøke å lage et 2018-budsjett. Det blir ikke enkelt og eiendomsskatten vil minst bestå som nå og hva skal skjæres ned ?

De bekymrer seg også for at Kr.sund blir fratatt sin nærmeste landkommune og store samarbeidskommune,( hva nå det er). I TK sier Kr.sund at nå skal omlandet betale mere for dette samarbeidet, Jo takk, hvem er avhengige av hvem ? Skal virkelig vi i Gjemnes bekymre oss over Kr.sund ? Nei, såpass egoist er jeg at jeg mener at vi skal sørge for at innbyggerne i Gjemnes får det best mulig og jeg tar det som en selvfølge at politikerne også respekterer det innbyggerne har sagt og tar det på alvor. Noe annet aksepteres ikke. Som tidligere nevnt så vil et stort flertall av ungdommene til Molde og det er de som « skal arve jorden» og det er de vi må ta hensyn til først og fremst. Jeg antar at Gjemnes= Nordmøre også har registrert at heller ingen andre landkommuner vil fusjonere med Kr.sund. Hvorfor ? Kan det ha noe med hvilke (tapte ?)kamper politikerne der holder på med og hvordan byen  « skjøtter sitt bo «? Jeg bare nevner at de skal investere 1,7 milliarder i selve byen og det før operahuset – da blir det ikke mye igjen til omlandet, vil jeg tro.

Jeg ber alle igjen om å ta hensyn til ungdommenes ønske om retningsvalg når vi en gang, forhåpentligvis snart, skal ta saken opp igjen.

Jon Hals, Nordmøring for alltid

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook