LESERINNLEGG

«Høgskolen er avhengig av støtte fra omgivelsene»

Førsteamanuensis: – Beklagelig at rektor indikerer at næringlivets interesse handler mest om behov fra sivilingeniørene.

Førsteamanuensis Lise Lillebrygfjeld Halse.   Foto: Arild J. Waagbø / Panorama

Leserinnlegg

Gjennom innlegg fra styreleder i Molde Næringsforum, Olav Gjerland, viser næringslivet en genuin interesse for Høgskolen i Molde og dens fremtid. Dette burde vi ved Høgskolen se på som et svært positivt tegn. Næringslivet sammen med det øvrige arbeidslivet representerer et viktig fundament for vår eksistens. Derfor synes jeg det er beklagelig at rektor ved Høgskolen indikerer at denne interessen handler mest om behov fra sivilingeniørene i vårt næringsliv, og en underkjennelse av Høgskolens kompetanse fra næringslivets side.

LESERINNLEGG

Næringslivet er mer bekymret enn noen gang over tilstanden på Høgskolen

Olav Gjerland: - Hvor er endringsviljen?


Gjennom kontakt med næringslivet har undertegnede opparbeidet kunnskap om bedrifter som omgir Høgskolen, og har aktivt bidratt til at det rektor peker på som en positiv utvikling i forhold til søkeaktivitet og samarbeide med næringslivet. Erfaringene mine viser at næringslivet faktisk har behov som våre eksisterende fagmiljø kan bidra til å svare på. Men det som er enda mer spennende, er at både privat og offentlig sektor har behov som kan bidra til å utvikle våre fagmiljø videre. Et godt eksempel på dette er det digitale skiftet som vi nå ser, og som vil påvirke alle virksomheter. Dette involverer utfordringer knyttet blant annet til teknologi, jus, logistikk og organisasjon. Det er flere andre kunnskapsinstitusjoner i Norge som er i ferd med å posisjonere seg innenfor dette feltet, deriblant NTNU. Jeg opplever at næringslivet anerkjenner den kompetansen vi har innenfor mange felt, og ønsker at vi skal utvikle denne videre. Denne holdningen er etter min mening helt avgjørende å bygge på for at vi skal kunne ha en kunnskapsinstitusjon i Molde i fremtiden.

LESERINNLEGG

– Kjenner meg ikke igjen i hasardspillet som han nevner

Høgskolerektoren svarer Olav Gjerland.


Uenighet i sak medfører som regel en kamp om korrekt virkelighetsoppfatning, og struktursaken er intet unntak. To spørsmål har blitt helt avgjørende, spesielt i forhold til en mulig fusjon med NTNU. For det første; vil NTNU ha oss? - Og for det andre; vil fagmiljøene dette? At disse spørsmålene henger sammen, ble tydeliggjort da rektor ved NTNU i vinter presiserte at fagmiljøene, særlig logistikk, måtte finne hverandre for at en fremtidig fusjon skulle være mulig. Så sent som for noen få uker siden uttalte rektor ved NTNU at dette gjelder fremdeles. Døra er på gløtt, og da blir det sentralt hva logistikkmiljøet vil. Tidligere i år ble det gjennomført en spørreundersøkelse ved høgskolen som viste at 44 % av ansatte i logistikkmiljøet ville til NTNU ved evt. fusjon, mens 56 % ville til NHH, som den gang var et alternativ. Det er ikke gjennomført noen spørreundersøkelser etter dette. Det har heller ikke så vidt meg bekjent vært foretatt noen sonderinger for å utforske mulighetsrommet mot NTNU nærmere, som jeg oppfatter har vært et ønske fra Høgskolens styre.

Mulige konsekvenser ved alenegang er også noe som betraktes med svært ulike øyne. I rapporten fra NIFU ble det pekt på at alenegang er en utfordrende strategi, som ville kunne føre til stagnerende utvikling ved Høgskolen i Molde. Rektor svarte da med å kritisere forutsetningene for rapporten, som omgjorde denne fra å være et objektivt og saklig innlegg, til noe annet. Uansett tolkning vil vårt aktivitetsnivå og handlingsrom avhenge av studentsøkning. Opptaket sist vår viste at tallet på førstepriortetssøknader ved Høgskolen i Molde gikk tilbake med 0,2 %, mens NTNU Ålesund hadde en vekst på 14,6 % i forhold til 2015 (som også hadde en økning). Tallet for Molde var i stor grad reddet av en svært god søkning til helsefag (fremgang på 40,8 %), mens de øvrige avdelingene hadde betydelig tilbakegang. Med fare for å være en beskjeden romsdaling, viser disse tallene at studentene faktisk foretrekker et kjent merkenavn som NTNU er. Jeg er enig med Gammelsæter at vi må snakke oss selv opp, for vi har fått til veldig mye og har grunn til å være stolte av oss selv. Men noen mekanismer er slik at det selv med stor selvtillit, kan være svært krevende å gå mot strømmen.

LESERINNLEGG

Høgskolen – veien videre

«Mens det norske undervisningskartet tegnes på nytt står Høgskolen på stedet hvil og håper på at alt skal være som før.»


Avslutningsvis i sitt innlegg peker Gammelsæter på de regionale aspekter ved fusjon. Idéen om Møreuniversitetet ble lagt død da Høgskolen i Ålesund valgte NTNU, etter et mislykket frieri til Høgskolen i Molde. Det er positivt at vi nå signaliserer at vi er opptatte av den regionale dimensjonen, men vi er nok uenige om hvordan dette best kan realiseres i den situasjonen Høgskolen er kommet i. Gammelsæter fremmet, uten nærmere utredninger eller med støtte i fagmiljøene, forslag til vedtak i siste styremøte om at vi skal se på mulighetene for fusjon med Volda. Dette forslaget ble som kjent nedstemt i styret. Gammelsæter argumenterer for at det er viktig med en selvstendig høgskole i vår region. Jeg tenker dette ikke bør være et mål i seg selv, for det sier veldig lite om faglige synergier, betydning for omgivelsene, eller ressursgrunnlaget, som i stor grad er bestemt utenfor vår region. Målet bør være at regionen har kunnskapsinstitusjoner som spiller en viktig rolle i det regionale arbeidsliv, og som sammen med andre organisasjoner kan gjøre vår region konkurransedyktig og sterk. Da må vi jobbe for å få ressurser som gir oss handlingsrom til å gjøre dette, videreutvikle kontakt med de fremste fagmiljøene, og være faglig relevant for våre omgivelser. Analysen fra NIFU viser at dette vil være svært krevende å få til i det nye utdanningslandskapet. Det må vi ta på største alvor.

Lise Lillebrygfjeld Halse, førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook