Mobiltelefon i skolen

Leserinnlegg

Hvorfor i all verden skal vi tillate elever å ha med seg mobiltelefonene sine på skolen? Ser at flere skoler har innført forbud, så hvorfor kan vi ikke rett og slett få et statlig forbud og dermed bli kvitt problemet med ufokuserte og asosiale elever en gang for alle! Fristende å bruke storslegga, men kanskje er det likevel lurt å stoppe opp og tenke gjennom om vi er på rett vei. For blir virkelig elevene bedre rustet for livet som møter dem i framtiden med et forbud? Selvsagt er det mye på en mobiltelefon som kan ta fokuset vekk fra læreren som står og messer oppe ved tavla, men elevene satt da ikke nødvendigvis som tente lys i klasserommet før mobiltelefonen sin tid heller.

Selv er jeg ungdomsskolelærer på en skole hvor det ikke er forbud, men hvor vi, som alle andre skoler, har regler for bruk av mobil i timene. Selv om en og annen elev klarer å snike seg til å kikke på noen snapper i timen, vil jeg påstå at det i hovedsak ikke er mobiltelefonen som er årsaken til eventuell dårlig konsentrasjon.

Mobiltelefonen kan derimot være en måte å få elevene til å fokusere bedre på det faglige, fordi den gir nye pedagogiske muligheter. Fordelene med mobilen, brukt riktig, oppveier absolutt ulempene. Tenk gjennom hva du selv bruker mobiltelefonen din til - nettbank, sosiale medier, nyheter, værmelding, bilder og video, meldinger, oversetter, gps og kart, musikk, ringe, kalender, kjøpe billetter, huskeliste, klokke, søke og finne svar på spørsmål, epost – mobilen er rett og slett, og uten sammenlikning, det mest brukte verktøyet og den viktigste informasjonsbanken for folk flest i dag. Læringsmulighetene, som ligger innebygd i disse drøyt 100 grammene med elektronikk, overgår til de grader alle de titalls kiloene med lærebøker elevene er gjennom i løpet av de tre årene på ungdomsskolen – hvis den blir brukt på rett måte.

Dessverre er det ikke overraskende at skolen finner på å forby en suksess, det er nemlig litt typisk skoleverket og av og til være på kollisjonskurs med resten av samfunnet. Tenk bare på når bedrifter jakter etter arbeidstakerne som kan samarbeide, kommunisere, dele erfaringer, og finne kreative løsninger ved hjelp av alle tilgjengelige hjelpemidler, da har skolen lært elevene at dette kalles å jukse. Når det dukker opp et fantastisk multiverktøy – mobiltelefonen - som kan brukes pedagogisk i veldig mange sammenhenger, ser skolen på det som noe farlig og må forby det.

I mine engelsk- og musikktimer får elevene bruke mobiltelefonene hvis de først spør. Eksempler på når dette er aktuelt kan være å kjapt finne svar på et spørsmål, oversette ord i engelsktimene, ta bilder/dokumentere eget arbeid, gjøre opptak av sanger de lager i musikktimene, kahoot-quizer, mm. Joda, vi bruker også datamaskiner, men ulikt videregående har ikke hver enkelt elev i u-skolen sin egen datamaskin ennå. Mobiltelefonen er også bedre egnet enn datamaskinen i en del tilfeller.

Elevene snakker ikke med hverandre i pausene, de bare sitter med hodet ned i skjermene sine, er et mye brukt argument for å innføre forbud. Joda, det hender det er slik, noen ganger en liten gruppe elever, andre ganger mange. Men kan dette ha sammenheng med hvilke aktivitetstilbud skolen tilbyr elevene?

Jeg erfarer fra egen arbeidsplass at når skolen organiserer varierte aktivitetstilbud som ballspill, styrketrening, sjakk, mm., blir antallet «skjermavhengige» færre (et annet spørsmål er om det er så mye verre å spille et spill sammen med kompisene sine på en skjerm, i stedet for over et sjakkbrett?).

Noen skoler har også innført mobilfrie soner, noe som gjør at elevene faktisk må ta stilling til egen mobilbruk. En viktig oppgave for skolen er å bevisstgjøre elevene på at de faktisk har valg – ved å innføre forbud tar vi fra dem den muligheten! I Rbnett har det den siste tiden vært skrevet om skoler som har innført mobilforbud. Disse skolene har riktignok poengtert at de likevel av og til lar elevene få bruke telefonene i timene, og det er jo bra. Men signaleffekten blir likevel negativ siden ordene vi sitter igjen med er forby, fjerne og slå ned på.

Alternativet vil være å møte elevene på deres hjemmebane, diskutere mobilbruk når temaet naturlig dukker opp i timer eller pauser, og jobbe med holdninger om hvor, når og hvordan man bør bruke mobilen.

Opplæringsloven § 1-1 forteller oss hva formålet med skolen er. Der står det blant annet at opplæringen skal «…opne dører mot verda og framtida…», «…utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet…» og «…tenkje kritisk og handle etisk…».

Kunnskapsløftet (K-06) beskriver fem grunnleggende ferdigheter som skal gjennomsyre alle fag i skolen, en av dem er de digitale ferdighetene: «Digitale ferdigheter vil si å kunne bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. Digitale ferdigheter innebærer også å utvikle digital dømmekraft gjennom å tilegne seg kunnskap og gode strategier for nettbruk.» «Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og et samfunn i stadig endring.

Den digitale utviklingen har endret mange av premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige emner. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til dømmekraft.» Med det som står i Opplæringsloven og i beskrivelsen av digitale ferdigheter, blir et forbud mot mobiltelefonen som å gå baklengs inn i framtiden med bind for øynene. Skolen skal jo være med på å gi elevene kunnskap, ferdigheter og gode holdninger, slik at de er rustet for det livet som møter dem i framtiden, en framtid som bare blir mer og mer preget av teknologi hvor mobiltelefonen står helt sentralt.

Arild Nordengen,

ungdomsskolelærer

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook