LESERINNLEGG

Skoleelevens råd

I disse dager strømmer unge tilbake til skolebenker og universiteter. I den anledning ønsker jeg å gi rådene jeg selv hadde ønsket å bli gitt.

Martine Næss Sorthe.  

Leserinnlegg

1. Du kan ikke gjøre alt på én gang.

Alle er mer stressa for tiden. Det er et uutholdelig høyt tempo, store forventninger om å prestere og ikke minst mye informasjonsflyt. Sosiale medier gjør at man aldri får fred, man skal alltid være tilgjengelig. Derfor kan jeg ikke få sagt det nok; du må velge hva du vil prioritere i en hektisk hverdag. Det var ikke før jeg gikk på en smell mitt andre år på videregående at jeg skjønte at jeg måtte velge noe bort. Det er ikke noe galt i å si nei, tvert i mot er det faktisk veldig lurt. Det er ikke kult å vær syk fordi man har for mange baller i luften samtidig. Svelg stoltheten og søk hjelp hvis du føler verden blir for strevsom. Du har ikke tid til alt!

2. Bruk skolen til å bygge selvtillit.

Skolen er til for å bygge opp mennesker, ikke bryte dem ned. Derfor anbefaler jeg å bruke skolen for alt den er verdt. Det er nok av de elevene som har valgt fag med hjernen og ikke med hjertet. I ung alder er man kanskje ikke klar over sine egne evner og klarer ikke å stole på dem. Med flere kvalifikasjonskrav til høyere utdanning (for eksempel Matematikk R1, Kjemi 1+2 og Fysikk 1 for å bli lege) kan det friste å velge disse ”sikre” fagene på videregående selv om man ikke har særlig interesse for dem. I stedet for å sette seg i en sårbar posisjon hvor man egentlig er ganske usikker, anbefaler jeg å ta de fagene du vet du er god i slik at du heller bygger selvtilliten din. Selv opplevde jeg en konkurranse- og sammenligningsmentalitet innad i klassen om å ha flest mulig realfag for å oppnå flest mulig realfagspoeng og dermed høyere snitt. Ironisk nok lønnet det seg å velge fag man genuint brant for, framfor å gå på en smell og bli utbrent som følge av et alt for ambisiøst fagvalg.

3. Du har ikke dårlig tid.

Slik jeg følte det levde jeg i en boble hvor tid ikke eksisterte og alt gikk ut på rutiner og hverdagen besto av lite variasjon. Jeg er redd skolen bidrar til et kollektivt stress om å bli voksen raskest. Siden jeg aldri hørte noen si det, sier jeg det selv: du har lov å feile og du har lov å bruke den tid du trenger. Det er ingen skam å bruke ekstra tid om du ikke har snittet til å bli det du ønsker etter videregående, eller om du rett og slett ikke vet hvilken vei du skal gå. Livet blir til mens man går, og det er på denne veien du finner deg selv.

4. Vær åpen om stress og press.

Følelsen av ikke å strekke til kan vi alle føle på, men den kan være vanskelig å dele med andre. Det gjør at vi kan føle at vi er alene om disse følelsene. Ved å strebe etter å være perfekt, og fremstille oss selv på en måte der vi later som at vi takler mer stress og press enn det vi virkelig gjør, kan vi bidra til å øke presset hos andre om å være perfekte. På den andre siden kan det å vise at vi ikke er perfekte gjøre oss mer tilgjengelig for andre, og bidra til større aksept. Ved å være ærlige kan vi heller være med på å skape en positiv spiral, der presset senkes og terskelen for å være god nok blir lavere. Ikke vær redd for å si i fra til læreren om du føler det blir for mye for deg!

5. Verdsett læring, livserfaring og gode holdninger.

Det viktigste du lærer på skolen er det å lære. Det handler om å det å reise seg etter en dårlig test og prøve på nytt i det forsøket om å bli bedre. Du kan nemlig bli god i hva som helst som du i utgangspunktet ikke hadde forutsetning til. Læring gir deg evnen til å samarbeide selv om du ønsker å jobbe alene, og respektere de med andre synspunkt til tross for at du selv har et annet perspektiv.

Lykke til!

Martine Næss Sorthe, tidligere elev på Molde videregående skole

--------

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook