LESERINNLEGG

- En skitten kamp for hele Norge

Terje Sundsbø mener det handler om trenering i sjukehussaka.

Det nye sjukehuset.  Foto: Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal

Leserinnlegg

Tore Dyrnes i Tidens Krav hadde 20. mai en artikkel i Tidens Krav, basert på et intervju med Kristiansunds ordfører Kjell Neergaard., og med tittelen «- Vi gjør dette for hele Norge».

Her var det mange påstander fra Kjell Neergaard tatt rett ut av luften. Høie har nok uttalt at han ville tillegge vekt til avgjørelsene i helseforetakene, men han har fremfor alt fremhevet at beslutningen skulle være faglig begrunnet. Ikke en eneste av de faglige analysene rangerte Storbakken foran Hjelset.

Likeledes er påstandene om manglende legitimitet kun basert på spekulasjoner og egne konspirasjonsteorier. Behandlingen i SKK ga absolutt ingen holdepunkter for dette, på tross av en storstilt kampanje fra Eidsviks tilhengere om å sverte prosessen mest mulig. En prosess de selv hadde rost opp i skyene nærmest helt inntil dagen Eidsvik frivillig trakk seg, på tross av oppfordringer om å fortsette og å levere sin innstilling.

Det sier ikke lite når Neergaard gjentar at Eidsvik eide prosessen. Hun hadde skapt et inntrykk av at hennes ord var lov, men hun var bare en saksbehandler som skulle forberede saken og komme med en innstilling. Hun hadde ikke en gang stemmerett i styret. Hennes manipulasjoner hadde nullet ut null-alternativet med fortsatt to sykehus, stikk i strid med konklusjonen fra Oslo Economics om at dette var det beste alternativet. Og hennes ensidige nullstilling som hun selv kalte det, til fordel for alternativet lengst unna Ålesund, det sykehuset hun er så bekymret for, fikk helslakt da hennes Idefaserapport skulle kvalitetssikres. Dette pill råtne spillet ble heldigvis avslørt.

At cluster-sykehus ble avgjørende for utfallet er helt absurd, det ble kun nevnt som en bisetning hos ett styremedlem. At det ikke var nevnt med ett eneste ord i utredningen sier ikke så rent lite om Eidsviks arbeid. Det var nemlig nedfelt i mandatet at slikt samarbeid skulle utredes. Det ønsket Eidsvik tydeligvis ikke, hun ville ikke at Ålesund måtte samarbeide med det nye fellessykehuset.

Å hevde at offshoreberedskap ikke er utredet skyter også over mål. Men det er interessant at ingen har villet fremskaffe eksakte data over hvor mange akutte helikoptertransporter til sykehuset i Kristiansund fra oljeplattformene som faktisk har forekommet.

Neergaard fremstår med ekte nordmørsk beskjedenhet når han ydmyk sier han fører rettsaken på vegne av hele Norge. Det handler om tillit til vedtak som fattes. Hvem ville hatt tillit til et vedtak hvis det var stikk i strid med alle faglige utredninger? Alle eksterne faglige analyser viser jo at Hjelset er den beste lokaliseringen av fellessykehuset, nettopp det begge styrene og helseministeren også landet på.

Det man i Kristiansund har gjort er å trenere en beslutning om nytt sykehus så lenge som mulig. De første planene er helt tilbake fra 80-tallet. I kjent stil fremstilles dette som en kamp for hele Norge.

Terje Sundsbø

---

Vil du skrive i På tråden? Legg inn ditt korte innlegg her!

Vil du skrive leserinnlegg? Skriv inn ditt innlegg her!

Her finner du meningsstoffet i Nordvest debatt - Rbnetts nye meningsportal

Følg Nordvest Debatt på Twitter

Følg Nordvest Debatt på Facebook